Annons
De 134 besöksplatserna på Anderstorg har hittills varit avgiftsfria. Foto: Hitta.se

Slut med gratis parkering utanför Anderstorpsgymnasiet – betalning måste göras via en app

NYHETER De 134 besöksplatserna på Anderstorg i Skellefteå kommer nu att avgiftsbeläggas – och betalning för parkering blir endast möjlig via en app: "Vi behöver bara sätta upp skyltarna"

Annons

På Anderstorg finns i dag 74 parkeringsplatser avsedda för kommunens personal och 134 avgiftsfria besöksplatser, med 24 timmars fri parkering. De avgiftsfria används exempelvis av gymnasieelever samt personer som bor och/eller jobbar i närheten.

Parkeringsverksamheten vid Skellefteå kommun ser ett växande problem på dessa 134 p-platser. Längre uppställningar av bilar och släpvagnar ska medföra att det inte alltid finns lediga parkeringsplatser för besökare och yrkesverksamma i området.

Därför har parkeringsverksamheten föreslagit att p-platserna ska avgiftsbeläggas. Förutom att begränsa långtidsparkeringarna ska det säkerställa omsättningen av p-platserna, samt hjälpa kommunen att bedriva en effektiv övervakning på ytan.

Annons

”Vidare blir det lättare att utreda beläggningsgrad och parkeringsbehov på aktuell yta inför eventuella framtida projekt i området”, skriver parkeringsverksamheten.

En enig samhällsbyggnadsnämnd klubbade förslaget på måndagen.

– Vi vill att de som faktiskt behöver parkering ska få det. Vi vill också uppmuntra de som har möjlighet att välja andra färdsätt att göra det, som att cykla eller åka kollektivt, säger Linnea Öhman (MP), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Endast betalning via app

Parkeringsytan är geografiskt jämförbar med Campusområdet, där p-platserna är avgiftsbelagda i zon 3. De 134 platserna på Anderstorg kommer nu att inkluderas i samma zon och få samma taxa – 5 kronor per timme och 20 kronor för ett dygn.

Annons

Betalning för parkering på Anderstorg kommer endast att vara möjlig via en app.

Det anses sannolikt att fler ytor kommer att bli avgiftsbelagda i framtiden och användning av p-automater ses varken som ekonomiskt försvarbart eller praktiskt genomförbart på alla platser. Jämfört med appar är de dyra i drift och underhåll.

– Vi vill också att parkeringsavgiften ska vara så låg som möjligt, säger Linnea Öhman.

Taxan skulle alltså bli högre om det fanns parkeringsautomater där?

– Ja absolut, säger Linnea Öhman.

Bostadsbygge längre fram

Längre fram finns det planer på omfattande bostadsbebyggelse på Anderstorg. Enligt planprogramet ska det byggas cirka 500 bostäder, fördelat mellan fem husgrupper.

Annons

Fyra husgrupper ska byggas där den centrala parkeringsytan finns i dag. Den femte på ytan väster om Tipshuset. Det finns bland annat även planer på ett torg utanför entrén till Anderstorpsgymnasiet. Byggstart beräknas vara möjlig under 2022.

När kommer de nya parkeringsavgifterna att börja gälla?

– Nu direkt. Vi behöver bara sätta upp skyltarna, säger Linnea Öhman.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons