Annons

Hälsa och motion: 20 natursköna vandringsleder runt Skellefteå – både längre och kortare

HÄLSA Alla sommardagar är det kanske inte stranden eller hammocken som lockar mest. Det finns gott om smultronställen att upptäcka längs alla natursköna stråk i Skelleftetrakten.

Annons

Visit Skellefteå har sammanställt mycket information om vandringsleder. Fram till den sista september kommer det finnas kontroller uppsatta längs 16 av dem.

Där finns koder som kan antecknas på årets vandringskort, vilket ger en chans att vinna friluftspriser. Kortet är gratis att hämta ut och kan även laddas ned digitalt.

Här är 20 vandringsstråk som du kanske inte hade koll på:

Öbergsleden

En sex kilometer lång slinga runt Stackgrönnan och Nyhamn. Det går att starta från Stackgrönnanskolan, båtmuseet eller från Nyhamnsgården. Vandringsleden går genom varierad terräng runt byarna, längs småälvarna och upp på Öberget.

Vist Skellefteå beskriver utsikten över Innerviksfjärdens naturreservat och Stackgrönnans båtmuseum som några av sevärdheterna längs slingan. Längs Öbergsleden finns både grillplatser och vindskydd. Här finns en karta över leden.

Naturstigen

En fem kilometers slinga runt Vitbergsområdet i centrala Skellefteå. Vandringsleden går genom kuperad terräng och har några korta, brantare partier. Det går att starta från parkeringen vid början av elljusspåret på Vitberget.

Längs slingan finns gammal skog med höga naturvärden, strax innan det stora vindskyddet i den norra delen av leden. Förutom vindskydd finns rastplatser och information om landskap, kultur och geologi. Här är en karta över Naturstigen.

Foto: Arkivbild

Furuögrundsleden

En tio kilometer lång vandring från Kolviken, förbi Furuögrund och fram till Byske havsbad. Starten vid Kolviken ligger ute vid havet söder om Furuögrund. Det går även att utgå ifrån Byske havsbad och promenera åt andra hållet.

Även här är det kuperad terräng med några få branta partier, men slingan är spångad hela vägen. Längs Furuögrundsleden finns rastplatser, vindskydd och en mareograf från 1914 – som manuellt mäter vattenståndet i havet. Här en karta över slingan.

Nasaleden

En 82 kilometers slinga med åtta delsträckor mellan Forsbacka och Glommersträsk. Det går att starta från någon av de orterna, eller där någon av delsträckorna börjar. Det är en vandringsled i varierande terräng genom många små byar.

Det finns rastplatser, varav en del är utrustade med bänkar och bord, grillplatser och vindskydd. Det finns övernattningsmöjligheter i några av byarna. Längs Nasaleden finns sevärdheter som Norna-orkidéer, Skidträskåbron, Lill-Järvens skidmuseum i Granbergsträsk och Kavelbroarna runt Pottbäcken. Här är en karta.

Kyrkstigen

En 40 kilometer långt promenadstråk mellan Skellefteå och Burträsk. Det går att starta från Skellefteå landsförsamlings kyrka, Burträsk kyrka eller i någon av byarna där leden passerar. Naturen längs leden beskrivs som omväxlande.

Enligt Visit Skellefteå finns goda möjligheter till naturupplevelser här. Det finns rastplatser med bänkar och timrade vindskydd. För de som vill övernatta längs vägen finns den timrade slåtterladan ”Krypladan”. Här är en karta över Kyrkstigen.

Annons

Linnéstigen

En två kilometer lång vandringsled mellan Strömsholm och Holmsjön vid Bureå, med start från parkeringen cirka 400 meter norr om Strömsholmsvägen.

Leden följer Bureälven upp till Bursjön och vidare mot Holmsjön. Mestadels genom tall- och barrskog, men även över bäck och stenhäll. Här finns grillplatser (några med vindskydd), bär och olika växter samt ett fågeltorn i slutet av leden. Här är en karta.

Kalvträskleden

En huvudled genom området kring Kalvträsk, som kortare slingor ansluter till. Med start från Kalvträsk Vildmarkscamp går det att vandra allt mellan två kilometer till en mil genom skog och myr – över höjder, bäckar och åar.

Visit Skellefteå listar Björngrottan vid Vitträsket, det tidigare brandtornet på Vitberget samt Vitbergens naturreservat som sevärdheter. Här är en karta över slingorna.

Mineralleden

En 16 kilometers slinga mellan Skellefteå och Varuträsk. Det går att starta från Vitbergets elljusspår i Skellefteå, eller vid Skellefteå Adventure Park. Längs leden finns rastplatser, några med bänkar och bord, grillplatser och vindskydd.

Vandringen går genom lantbruksområden, ung tallskog och grov blandskog, myr- och våtmarker samt kalhyggen och stenhällar. Här är en karta över leden.

Foto: Arkivbild

Grytsundsleden

En nio kilometer lång slinga mellan Boviken, Bjässviknäset, Kågön och tillbaka runt till Boviken. Det går att starta från båthamnen, Stolsviken eller från vändskivan Bjässvikholmen. Leden går genom varierad skogsterräng.

Över Grytsundet går en 230 meter lång spångad del av leden. Visit Skellefteå nämner att de som vandrar där kan bli blöta om fötterna vid extremt högt vatten. Det går även att promenera kortare slingor, vilka framgår på kartan över Grytsundsleden.

Längs leden finns även informationstavlor om lokal historia, händelser och platser.

Kulturvandring i Bissjön

En tre kilometer lång vandring runt byn Bissjön, nordväst om Lövånger. Det går att starta från den gamla sågen vid vägen till Vallen.

Längs slingan finns skyltar som exempelvis berättar om ortstypiska och välkända örter. Det går även att se rösen från bronsåldern, ruiner efter vattensågverk, kvarnar, stenformationen Den liggande hönan och en kraftstation. Här är en karta.

Fällforsleden

En fyra kilometer lång promenad mellan Fällfors Laxcenter och Marranäsvältan, som utgår ifrån laxcentret. Vandringsleden går längs den outbyggda Byskeälven, genom ett område med mycket skogsfågel och vilda djur.

Visit Skellefteå flaggar för de av naturen formade korvsjöarna som finns längs leden. Cirka 500 meter från starten finns Flåsabacken, som bjuder på en rejäl stigning i sandigt underlag. Det finns även två utedass. Här är kartan över Fällforsleden.

Annons

Storbäcksleden

En sex kilometers slinga vid Östanbäck och Ostvik. Det går att starta från Östanbäck eller nära Storbäckens mynning i Ostviksfjärden. Längs vandringsleden, som följer Storbäcken, finns flera rastplatser och möjligheter till fikastopp.

Vid mynningen i Ostviksfjärden finns fiskebrygga, grillplats och toalett anpassade för rörelsehindrade. I bäcken finns gädda och abborre. Vissa år planteras regnbågsforell. Vallforsen, Ostviks kvarn och Ostträsket listas som sevärdheter. Här är en karta.

30 minuters stadsvandring

En kortare vandring mellan sevärdheter i centrala Skellefteå. Här är en karta.

Med start från Skellefteå Turistcenter går promenaden till Stadsparken, Älvsbrinken och vidare till Manhemskajen via Strandgatan. Därefter kommer Ainas Café och Sankt Olovs kyrka. Efter en sväng förbi Odenkvinnan går slingan tillbaka till startpunkten.

90 minuters stadsvandring

Från Skellefteå Turistcenter går resan till Stadsparken och vidare till Skellefteå Museum via Strandgatan. Sedan väntar lekplatsen på Nordanå, Exploratoriet, värdshuset Nordanågården och lanthandeln intill, Bonnstan, Landskyrkan, Lejonströmsbron och Kyrkholmens sommarkafé.

Slutligen går Älvspromenaden tillbaka till startpunkten. Här är en karta över slingan.

Foto: Arkivbild

Fyra timmars stadsvandring

Med start från Skellefteå Turistcenter går slingan till Sara kulturhus-bygget, vidare till The Great Northern och sedan till Sankt Olovs kyrka. Därefter väntar Ainas Café, Älvsbackabron, Lejonströmsbron via Älvspromenaden, Landskyrkan, Bonnstan, Nordanå och Skellefteå Museum. Slingan går vidare till värdshuset Nordanågården och den intilliggande lanthandeln, Exploratoriet och sedan till Bryggarbacken.

Genom Stadsparken går promenaden tillbaka till startpunkten. Här är kartan.

Risåleden

En fem kilometers slinga vid byn Innansjön utanför Burträsk, med start från anvisad parkering i Innansjön. Vandringsleden följer Risån, som mynnar ut i Göksjön. Här finns kojor med grillplatser och toaletter anpassade för rörelsehindrade.

Visit Skellefteå berättar att den västra delen av Risåleden är tillgänglig för barnvagn och rörelsehindrade med medhjälpare. Längs slingan finns sevärdheter som hängbron och vyerna över Risån, Göksjön och Stora Bygdeträske. Här är en karta.

Risböle Fäbodstig

En nio kilometer lång vandring från byn Bäckån, som ligger mellan Uttersjöbäcken och Nedre Bäck, till Risböle fäbodstuga på Storön. Slingan går genom skogsmark, längs havet och förbi stranden vid Bäckfjärden.

Här finns ett vindskydd och möjlighet att ta sig ett dopp vid Storsand. Den enda kvarvarande och renoverade fäbodstugan står vid ledens slut, tillsammans med information om fäbodlivet. Här är kartan över Risböle Fäbodstig.

Annons

Kraftleden

En 18 kilometer lång slinga mellan Skellefteå och Skelleftehamn. Det går att starta från parkeringen vid elljusspåret på Vitberget i Skellefteå, eller från ställverket i slutet av Blåsaregatan i Skelleftehamn.

Leden går genom blandskog, förbi myrar och stenhällar. Det finns rastplatser, vindskydd och svärdheter som rösen, minnesstenar, en kolarkoja och kolarbotten samt gamla kilometer- och milstolpar. Här är en karta.

Gruvstigen

En 18 kilometer lång promenad mellan Varuträsk och byn Norrström, med start från Skellefteå Adventure Park eller från Norrström. Slingan går genom varierad terräng i gammal blandskog, förbi vindskyddet Boströms Café.

Gruvstigen förbinder Mineralleden med Nasaleden. Visit Skellefteå skriver att två rastplatser finns längs slingan. Här är en karta över leden.

Svarttjärns vandringsstig

En nio kilometers vandring i området utanför byn Svarttjärn, med start från parkeringen vid Havsvågen nordväst om byn. Dit kommer man genom att svänga av vägen mitt i Svarttjärn och följa den skyltade grusvägen.

Längs slingan finns en kallkälla och drickbart vatten, plus en grillstuga med eldstad och fri ved. Vissa tider på året är stigen blöt, så kängor eller stövlar kan vara bra.

Här finns även sevärdheter som väldigt myrstackar, fångstgropar och fina utsikter. Visit Skellefteå nämner även en del troll längs vägen. Vid Blyberget kan den som vill låna en roddbåt och ta en tur på Tuvtjärn. Här är en karta över stigen.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons