Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Patrick Degerman

Ändrade linjer och intervaller i kollektivtrafiken: ”Utvecklingen kommer att öka efterfrågan”

NYHETER Kommunstyrelsen vill ha nya linjesträckningar från och med i höst – mellan centrum och Bergsbyns industriområde samt mellan centrum och Klemensnäs. Då ska även kvartstrafik införas på linje 1 och 2, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

Förslaget lades fram vid kommunstyrelsens sammanträde på måndagen.

Skellefteå buss vd Marie Larsson säger att de har lärt sig mycket under året som gått. Hon berättar även att de har en bra dialog med alla inblandade aktörer.

– Det gör att vi nu kan garantera resurser så att vi kan börja genomföra den utlovade kvartstrafiken på vissa linjer, fortsätter hon i pressmeddelandet.

Ändringar i busslinjerna

Just nu sker den snabbaste utvecklingen i de östra delarna av centrala Skellefteå, där Bergsbyns industriområde växer med flera nyetablerade företag. Detta sker parallellt med bostadsbyggande och den planerade starten av Floraskolan i höst.

Annons

Antalet pendlare i området tros även att öka i samband med Northvolts etablering.

Därför anser politikerna att den nya linjesträckningen mellan centrum och Bergsbyns industriområde behövs. Kommunstyrelsen vill att folk ska välja bussen och på så vis hålla nere biltrafiken samt öka framkomligheten till och från Bergsbyn.

– Den här utvecklingen kommer att öka efterfrågan på goda förbindelser i kollektivtrafiken. Som ett led i vår satsning på hållbara resor är det viktigt att redan i ett tidigt skede kunna erbjuda en stabil och ändamålsenlig busstrafik till området, säger kommunalråd Lorents Burman (S) i pressmeddelandet.

Annons

Tanken är att linjesträckningen mellan centrum och Klemensnäs ska bidra till att linje 1 mot Solbacken och linje 2 mot Skelleftehamn avlastas och blir snabbare.

”Detta genom att Bergsbyn läggs på den nya linjesträckningen”, skriver kommunen.

Utmaningar med det nya systemet

Det nya kollektivtrafiksystemet i Skellefteå togs i bruk i augusti 2019.

Sedan dess har justeringar gjorts för att optimera systemet, som nu uppges nå fler invånare än det gamla. Enligt kommunen ska det även ha blivit enklare att byta buss, då alla bussar anländer och avgår vid samma tidpunkter i centrala Skellefteå.

Införandet av det nya systemet har inneburit en utmaning, betonar Lorents Burman.

– Vi har behövt genomföra ett antal justeringar för att få trafiken att flyta på bästa sätt. Med den komplettering som genomförs i höst kommer de sista bitarna att falla på plats. Tack vare den flexibla grundstrukturen kan vi dessutom anpassa systemet på de sätt som utvecklingen av staden och kommunen kräver i framtiden, säger han.

Fakta: Kommunstyrelsen förslag

Ny numrering av linjerna
Som en följd av de nya linjedragningarna föreslås vissa linjeändar byta nummer, för att körtiden på delarna ska passa ihop så bra som möjligt och därmed minska riskerna för förseningar.

  • Linje 1: Anderstorp-Solbacken (oförändrad)
  • Linje 2: Skelleftehamn-Stenbacka (tidigare Mobacken)
  • Linje 3: Plåtvägen-Bergsbyns industriområde (tidigare Stenbacka)
  • Linje 4 (NY): Mobacken-Klemensnäs (tidigare Skelleftehamn)

Trafikutbud
Utifrån resandestatistiken på de olika linjerna har trafiken anpassats enligt följande.

  • Linje 1: Anderstorp-Solbacken (15-minuterstrafik i peak, 30-minuterstrafik i lågtrafik)
  • Linje 2: Skelleftehamn-Stenbacka (15-minuterstrafik i peak, 30-minuterstrafik i lågtrafik)
  • Linje 3: Plåtvägen-Bergsbyns industriområde (30-minuterstrafik)
  • Linje 4 (NY): Mobacken-Klemensnäs (30-minuterstrafik)

På helgerna ska det vara timmestrafik på alla linjer. Stärks upp till 30-minuterstrafik vid behov.

Det ska även bytesmöjligheter på Svedjevägen för de som vill åka till Bergsbyns industriområde. Där har trafiken planerats för så kallade 0-minuters byten, vilket ska förenkla bussbytet.

Källa: Skellefteå kommun

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons