Annons
  • Nyheten tillkännagavs vid en pressträff inuti det blivande kulturhuset.
  • Nyheten tillkännagavs vid en pressträff inuti det blivande kulturhuset.
  • Nyheten tillkännagavs vid en pressträff inuti det blivande kulturhuset.

Sara kulturhus: Avvikelse på 60 miljoner kronor – kommunen vill ta höjd för det dubbla

NÄRINGSLIV Det visar sig att den tidigare kostnadskalkylen för Sara kulturhus inte håller. Skellefteå kommun vill ta höjd för avvikelser på uppemot 120 miljoner kronor.

Annons

Vid lunchtid på onsdagen tillkännagav Skellefteå kommun att den senaste slutkostnadsprognosen för Kulturhusprojektet visar på en budgetavvikelse på 60 miljoner kronor. Slutkostnadsprognosen har därför justerats i enlighet med avvikelsen.

Tomas Teglund, ordförande i nämnden för support och lokaler, säger att de förstår om kostnadsökningen gör människor upprörda. Samtidigt framhåller han vikten av att förstå kulturhusets betydelse.

– Det är en unik byggnad som bidrar till Skellefteås attraktivitet när det gäller företags vilja att etablera sig här, människors vilja att flytta hit och våra invånares möjligheter till ett bra utbud av kultur och upplevelser. Bygget har redan satt Skellefteå på kartan i internationella medier och genom intresset från flera universitet runtom i världen, säger han.

Annons

Kommunen ser även ett behov av att ta höjd för ytterligare eventuella avvikelser i framtiden – uppemot 120 miljoner kronor.

Vill säkra för framtiden

Som en del i det har styrelsen i Skellefteå Industrihus föreslagit att investeringsbudgeten för hotelldelen ska höjas med 50 miljoner kronor. Förslaget ska passera SSAB:s styrelse och sedan ska kommunfullmäktige ta beslut i frågan.

– Då kan man få lugn och ro i arbetet, säger Åsa Etelämäki, ordförande i Skellefteå Industrihus.

Sedan tidigare finns det även en plan för att sälja inventarierna i kulturhuset till det nybildade kulturhusbolaget och enligt kommunen ska det ge utrymme för resterande 70 miljoner kronor.

Enligt kommunen ska skattekollektivet på så vis skyddas.

Annons

Vård, skola och omsorg

Kommunen utlovar att den beräknade avvikelsen på 60 miljoner kronor som tillkännagavs på onsdagen inte ska drabba skattefinansierad verksamhet som vård, skola och omsorg.

Jan Sundbom, förvaltningschef vid nämnden för support och lokaler, förklarar i ett pressmeddelande att avvikelsen i huvudsak beror på kulturhusbyggets stora komplexitet.

– Lägg därtill exempelvis fördyringar av mark- och grundläggningsarbeten och projektering kopplat till konstruktion samt tekniska moment som visat sig bli mer komplicerade än väntat. Vi har gjort besparingar ända från projektets början, bland annat genom att göra nya val av material men vi befinner oss i ett läge där fler besparingar skulle påverka både upplevelsen och kvaliteten för såväl kulturhusets besökare som verksamheter.

Åsa Etelämäki försäkrar att allmänheten kommer att informeras löpande under det fortsatta arbetets gång.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons