Annons

Gör plats för ytterligare 5000 bostäder: ”Efterfrågan på mark i Skelleftedalen nu är högre än på länge”

BOSTAD Skellefteå kommun uppdaterar den fördjupade översiktsplanen från 2011.

Annons

Kommunstyrelsen godkände under dagens möte att förslaget till plan får gå ut på samråd, med start den 15 april, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Den uppdaterade fördjupade översiktsplanen innebär att plats för ytterligare 5000 bostäder görs i Skelleftedalen, förutom de som redan är påbörjade.

– Det är oerhört glädjande med den starka utveckling som Skellefteå upplever och som medför att efterfrågan på mark i Skelleftedalen nu är högre än på länge. Det här förslaget ger ökade valmöjligheter för de privatpersoner och exploatörer som vill bygga nytt, säger Maria Marklund, kommunalråd i Skellefteå kommun.

Annons

Detta är det första steget av två i uppdateringen av översiktsplanen. Enligt pressmeddelandet har steg ett två fokus: Dels att peka ut fler platser för bostäder, framförallt inom några kilometer från centrala stan där utpekad mark börjar ta slut. Och dels att tydligare värdera grönytor för att säkra och utveckla värdefull mark.

”MÅNGA FAKTORER SOM PÅVERKAR”
I det andra steget, som drar igång på allvar efter att steg ett har antagits, flyttas planeringshorisonten längre fram i tiden, efter år 2030.

– Med planerade stora satsningar som Northvolt och Norrbotniabanan kan tillväxttakten öka ännu mer och befolkningen växa i snabb takt även efter 2030. Det är många faktorer som påverkar ett samhälles utveckling så en långsiktig planering behöver ta höjd för flera olika scenarier, säger Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå kommun.

Läs också: Så är kommunens plan för trafiken i Skellefteås centrum – ny bro, nya vägar och nya rondeller

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons