Annons

Ideellt arbete ger fina leder

Annons

Simon Lundqvist, styrelsemedlem i Kågedalens Skoterklubb, är en av dem som håller skoterlederna kring Kågedalen i bra skick. På bilden med Minna Fahlgren.

FRILUFTSLIV Markerade skoterleder kan kännas som en självklarhet för många skoteråkare – men utan mängder med ideellt arbete hade de inte funnits. “Om vi slutar hålla efter skoterlederna riskerar vi skoterförbud inom några år”, säger Roger Eriksson, ordförande i SkellefteSnöskoter.

Årets vinter har hittills bjudit på rikligt med snö vilket ger bra förutsättningar för skoteråkande på de cirka 175 mil skoterleder som finns i kommunen. Att skoterlederna finns är dock ingen självklarhet – all skoterledsskötsel sker ideellt.

– Kommunen står för cirka 10% av kostnaderna och föreningen står för resten genom medlemsintäkter och egna insatser. Ingen som jobbar med detta är dock avlönad utan pengarna behövs för drivmedel och maskiner, berättar Roger Eriksson, ordförande i SkellefteSnöskoter.

Den förening som Roger är med i sköter cirka 34 mil i och kring Skellefteå.

– Arbetet med att hålla skoterlederna i bra skick handlar inte bara om att köra skotersladd på vintertid. På sommaren är det röjning, skyltning och samtal med markägare. Ibland byggs det vägar eller kommer andra hinder som gör att vi måste dra om skoterleden, och då är det vi som sköter det.

Varför ställer du upp på detta ideellt?

– Många gånger tycker jag att det är väldigt roligt att hålla på med detta, men det skulle så klart inte skada om ännu fler engagerade sig.

Roger Eriksson, ordförande SkellefteåSnöskoter.

”KÖRA ÖVERALLT”
Om föreningarna i kommunen skulle sluta hålla efter lederna tror Roger att ett skoterförbud skulle komma på tal.

– Ifall lederna försvinner kommer människor att köra överallt. Då tror jag inte att det tar lång tid innan vi har ett förbud mot skoterkörning likt de har i Norge, säger han.

Att vara medlem i minst en skoterledsförening ser Roger som en självklarhet.

– Ifall du nyttjar en skoterled bör du vara med i föreningen. Hos oss kostar det bara 200 kronor och det är det minsta en skoterförare kan bidra med för att stötta arbetet. Kör du dessutom även i andra områden – som till exempel Kåge, Boliden, Burträsk eller Bureå – bör du gå med i deras föreningar också.

Över 5000 skotrar finns registrerade i Skellefteå, men medlemsantalet är vid skrivande stund bara runt 300 i SkellefteSnöskoter.

– Jag vet inte om vi kanske varit dåliga på att nå ut men jag hoppas att det kan bli en bättring kring detta.

SKER PÅ EGEN RISK
Förutom att sladda skoterleder märker föreningen även ut stråk över sjöar och vattendrag.

– Men det är viktigt att poängtera att all skoterkörning på is sker på egen risk. Bara för att det sitter granruskor längs leden betyder det inte att isen är säker, det finns ingen som plockar bort ruskorna på våren till exempel.

Ser ni stora problem med buskörning av skotrar?

– Generellt så sköter sig de flesta, men tyvärr behövs det bara ett fåtal som kör på fel ställen för att det ska ge stora avtryck.

Åkermark, skogsplanteringar och skidspår är exempel på ställen där skotrar absolut inte får köra.

– Om du ska avvika från leden på en öppen yta måste du som regel ha tillstånd från markägaren. Vill du köra i lössnö utan att du pratat med någon markägare så är det på isar eller anvisade områden som gäller. Många åker upp till fjällen men där finns också begränsningar, enklast är att kolla med de lokala skoterklubbarna först.

 

Artikeln publicerades först i senaste
numret av Megafonentidningen:

Klicka här för att läsa tidningen i helskärm.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons