Annons

Fundersam till skuggning

Annons

StadsparkenHur kommer huset att skugga Stadsparken? Det ska tjänstemän nu se över på nytt.

BOENDE Bygg- och miljönämnden beslutade i måndags att återremittera detaljplanen för flerbostadshuset väster om Stadsparken. Nämnden vill att förvaltningen ytterligare utreder placering och utformning av husets högsta del.

– Nämnden är fundersam till den skuggning som husets högsta del ger upphov till över Stadsparken och älvsbrinken, samt hur den passar in i stadsbilden. Därför ger vi tjänstemännen i uppdrag att se över detta på nytt, berättar Evelina Fahlesson, bygg- och miljönämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Det planerade huset har sju våningar plus en åttonde kungsvåning och rymmer ca 35 lägenheter samt butiker och kontor i markplan. Nu tas den högsta delen under lupp igen och avsikten är att en bearbetad detaljplan ska kunna gå ut på granskning vid nästa nämnd, skriver kommunen i pressmeddelandet.

– Möjligheten att få bygga nya bostäder i detta attraktiva läge är värdefullt för Skellefteå. Sedan en längre tid finns en stor efterfrågan på bostäder centralt, och fram till 2030 planerar vi för totalt ca 1 200 nya bostäder i de centrala delarna. Därför är det av högsta prioritet att vi kommer igång med byggandet nu. Och inte bara i stan utan även utanför. Om vi inte lyckas möta den stora efterfrågan riskerar vi att gå miste om många invånare, framhåller Evelina Fahlesson.

Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 20 juni – 13 juli 2015, inklusive ett samrådsmöte. Under samrådstiden kom nio yttranden med synpunkter in som framförallt behandlade skuggning, byggnadshöjd, stadsbild och gestaltning. Enar Nordvik, arkitekt på Skellefteå kommun, berättar att planförslaget efter samråd ändrades på ett flertal punkter.

– Framför allt justerades byggrätten och vi krympte huset på bredden. Nu får vi ta ett omtag med husets högsta delar, för att försöka minska skuggbilden ytterligare. Huset kommer dock även efter denna bearbetning att skugga närliggande fastigheter och Stadsparken vid vissa klockslag och datum. Men vi behöver också inse att en förtätad och mer attraktiv stad kommer att innebära större hus och mer skugga, speciellt här i norr där vi ofta har lågt stående sol.

Byggnadens läge och storlek ställer också höga krav på gestaltningen.

– Det är viktigt att husets volym upplevs som anpassad till omgivande bebyggelse. Ett massivt intryck kan undvikas med hjälp av olika fasadmaterial samt färg- och ljussättning. Eftersom detta är ett stort projekt kommer bygglovet att beslutas i nämnd. Med stora ambitioner följer ett stort ansvar, säger Evelina Fahlesson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons