Annons
“Vi behöver fundera över färdriktningen framåt. Det vore väldigt tråkigt om föreningen behövde läggas ner”, säger Helene Karlsson, aktiv i Skellefteå konstförening. Foto: Caroline Thorén

Anrik förening i Skellefteå riskerar nedläggning – stort medlemstapp

NYHETER Det är tuffa tider för Skellefteå konstförening. Under de senaste åren har medlemsantalet sjunkit ordentligt i den snart 80 år gamla föreningen. “Det vore väldigt synd om vi var tvungna att lägga ner”, säger Helene Karlsson, aktiv i föreningen.

Annons

Skellefteå konstförening startades 1945 och firar alltså 80-års jubileum nästa år. Men det är inte en pigg 79-åring som ser fram emot födelsedagen. Från att ha haft över 200 medlemmar har antalet på senare år sjunkit till drygt 50, något som oroar Helene Karlsson som är medlem i föreningen sedan sex år tillbaka.

– Det är främst återväxten som bekymrar oss. Vår yngsta medlem är runt 45 år och det säger ju något. Frågan är om vi missar något och i så fall vad? Har vi för storslagna planer, förväntar sig människor något annat än det vi erbjuder, funderar hon.

Annons

Konst är för alla

Skellefteå konstförening anordnar offentliga konstutställningar med företrädesvis yrkesverksamma konstnärer. De anordnar också olika aktiviteter, konstnärsbesök och konstresor. Föreningen köper även in konst till det stora konstlotteri som hålls varje år och där alla medlemmar har chans att vinna.

– Kanske behöver vi vara tydligare med att konst är till för alla, att konst varken handlar om pengar eller status. Allt ligger i betraktarens öga och ska väcka något inom en, säger Helene.

Annons

Svårt på Sara

Just nu består föreningen av en konstituerande styrelse och man letar med ljus och lykta efter personer som kan fylla två vakanta poster: en ordförande och en kassör. Man har också planer på att hyra en lokal på Nordanå för att ställa ut lokala konstnärer. För trots att man har plats och möjlighet att ställa ut på Sara kulturhus så upplever föreningen att man lätt försvinner i det stora huset.

– Vi har två väggar på Sara där vi får hänga. Men de ligger på olika våningsplan vilket gör det svårt att få ett ordentligt sammanhang där vi också kan visa oss som förening. Därför tittar vi på möjligheten att hyra på Nordanå för vissa utställningar, säger Helene.

Annons

Hoppas på inflyttare

Trots det sviktande medlemsunderlaget fortsätter Skellefteå konstförening att planera för framtiden. En konstresa till Norrbotten står på agendan inför hösten och man när också en förhoppning om att den ökande inflyttningen till Skellefteå på sikt ska kunna leda till fler medlemmar.

– Vi lever i en tid där den politiska synen på konst förändras. Men jag tycker att det finns en helt annan inställning ute i Europa. Där är det ofta mycket människor som besöker större och mindre utställningar. Jag hoppas det flyttar hit människor som kan sprida den synen, säger Helene.

Artikeln är en del av Megafonen 4/6 – 2024. Läs hela tidningen här »

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons