Annons
Sponsrad artikel
Gott samarbete mellan projektets parter har varit en framgångsfaktor, menar Stina Söderberg som är utvecklingsledare på Skellefteå kommun. Foto: Tilda Olofsgård

Ny teknik: Från badtemperaturer till strategiska beslut – så skapar sensorer nya möjligheter

ANNONS Sensorer uppkopplade till internet ger Skellefteå kommun helt nya förutsättningar att fatta datadrivna beslut. I projektet GIOTIS har kommunen byggt upp en plattform som gör det enkelt för kommunens olika verksamheter att beställa IoT-tjänster.

GIOTIS står för Genomförandeprojekt för Internet of Things (IoT) för innovativ samhällsnytta Skellefteå. I projektet har kommunen i samarbete med Skellefteå Kraft fibernät, tjänsteleverantören TH1NG och Luleå tekniska universitet möjliggjort en plattform för utökning och uppskalning av IoT-tjänster.

Det handlar mer om att hitta nyttorna med tekniken och implementera dem i verksamheternas vardag.

Uppkopplade sensorer kan samla in många typer av data. Det kan handla om att mäta fukt, ljudnivå, positionering, rörelse och mycket annat. Det första som mättes i Skellefteå kommun var badtemperaturer. 2021 lanserade kommunen en tjänst som visade temperaturerna vid olika badplatser. Tjänsten marknadsfördes på kommunens hemsida och via sociala medier och blev populär.

– Det finns sensorer för allt man kan tänka sig. Det är inte tekniken som är problemet. Det handlar mer om att hitta nyttorna med tekniken och implementera dem i verksamheternas vardag. Det är mest fantasin som sätter stopp, säger Håkan Bergström, IoT-tjänsteansvarig på Skellefteå kommun.

Matchar behov

Målet med GIOTIS har inte bara varit att landa i ett antal pilotprojekt. Utan snarare om att ta fram något långsiktigt hållbart. Skellefteå kommun har under projektets gång därför tagit fram en tjänsteplattform och ett arbetssätt för att ta fram rätt lösning som matchar verksamheternas behov. Arbetssättet bygger på en nära kunddialog där behov och nytta sätts i främsta rummet.

– Genom projektet har vi försökt skaffa oss förmågan att stödja verksamheterna när de önskar att utforska möjligheterna med sensorer. Det har vi gjort genom att ta fram verktyg som hjälper oss att förstå deras behov och nyttja den kunskap de besitter om sin verksamhet, säger Stina Söderberg, utvecklingsledare på Skellefteå kommun.

2021 fick badsugna Skellefteåbor möjlighet att kolla badtemperaturer på webben och i sociala medier. Foto: Mostphotos / GABBY BALDROCCO

Hon tror att projektet har varit lyckat tack vare gott samarbete mellan projektets parter och en tydlig gemensam bild av vad som är viktigast.

Vilken nytta kommer då sensorer att göra i Skellefteå kommun?

– Nyttan kommer när vi lär oss nyttja vår data på rätt sätt. Det kan handla om allt från att fatta strategiska beslut till att agera i stunden på information jag får. Genom att samla in data på olika sätt öppnas också möjligheten att börja utforska och utveckla AI, svarar Stina Söderberg.

Hur har ni arbetat med säkerhet när ni tar fram tjänsterna?

– Vi har ett arbetssätt som gör att vi säkerställer att den personliga integriteten inte kränks och att vi följer kommunens informationssäkerhetspolicy när vi tar fram de nya tjänsterna, svarar Håkan Bergström.

FAKTA: GIOTIS

GIOTIS-projektet har genomförts inom ramen för Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Läs mer om projektet GIOTIS här »

Sponsrad artikel

Hela denna sida är en annons från Skellefteå kommun.
Sponsrade artiklar är en del av Megafonens utbud av annonser. Vill du också ha en sponsrad artikel? Kontakta oss på info@megafonen.nu eller läs mer på megafonen.nu/annons.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons