Annons
Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. På Skellefteå kommun pågår arbetet för fullt med förberedelserna. Mycket av arbetet handlar om att människor ska kunna rösta där de bor och lever och att tillgängligheten är så stor att det blir så enkelt som möjligt att rösta. Foto: Magnus Lindkvist

Skellefteå kommun förbereder sig inför valet i juni: “En stor apparat”

SAMHÄLLE 9 juni 2024 går hela Europas befolkning till val. Precis som i riksdagsvalet står kommunerna för en stor del av arbetet med förberedelserna inför valet. På Skellefteå kommun befinner man sig just nu i början på upploppet mot valdagen.

Annons

Vid det senaste EU-valet 2019 låg valdeltagandet i Sverige på 55 procent, vilket är högre än genomsnittet i Europa och en ökning med hela 4 procentenheter jämfört med valet till Europaparlamentet 2014. Men i jämförelse med riksdagsvalet, där valdeltagandet låg på drygt 82 procent vid det senaste riksdagsvalet 2022, är intresset för Europapolitiken lägre bland svenskarna.

– Det gäller att komma ihåg att det som händer i EU har stor påverkan på Sveriges väg framåt. Därför är valet till Europaparlamentet viktigt. Vi röstar på svenska partier som ska representera oss i EU och att hitta en sakfråga eller en ideologisk vinkel som känns viktig för mig som individ eller för den plats jag bor på, kan vara ett bra sätt att hitta motivation för att gå och rösta, säger Viktoria Hallmans, valsamordnare på Skellefteå kommun.

Annons

Valambassadörer

På Skellefteå kommuns valkansli jobbar fyra personer heltid. Ungefär en månad innan ett val ökar bemanningen på kansliet till sju personer. Inför årets val har man också tilldelats EU-medel för att kunna jobba med så kallade valambassadörer som ska sprida kunskap och information om EU-valet.

– Vid riksdagsvalet 2022 hade vi mellan 80 och 90 personer från kommunen som hjälpte till på olika sätt med valet. Lägg därtill ungefär 450 arvoderade röstmottagare som jobbar ideellt på valdagen och under förtidsröstningen. Det är en stor apparat som är beroende av människors engagemang, säger Viktoria Hallmans.

Viktoria Hallmans är valsamordnare på Skellefteå kommun. Foto: Patrick Degerman

Söker röstmottagare

Många röstmottagare återkommer val efter val, ofta för att de tycker om att göra en insats för demokratin. Men inför varje val söker Skellefteå kommun också nya röstmottagare som efter en obligatorisk utbildning förordnas till röstmottagare.

– För att kunna bli röstmottagare ska man vara över 18 år och kunna prata svenska. Eftersom man representerar valmyndigheten och har i uppdrag att upprätthålla förtroendet för demokratin, ska man vara respektfull, noggrann, tillmötesgående och stresstålig. Men vi vill också att röstmottagarna ska spegla befolkningen och därför vill vi ha många olika typer av människor. Att kunna flera språk är givetvis en fördel, säger Viktoria Hallmans.

Det som händer i EU har stor påverkan på Sveriges väg framåt.

Målgruppen för alla typer av allmänna val är hela den svenska befolkningen. Och hela den svenska befolkningen består som bekant av en stor mängd olika undergrupper. Att förbereda ett val kräver därför ett massivt arbete med att nå ut brett med en stor mängd information.

– Arbetet med valet vilar på sex ben: bemanning, kommunikation, material, lokaler, utbildning och säkerhet. Ju närmare valet vi kommer desto högre blir tempot, efter påsk trappar vi upp på allvar, säger Viktoria Hallmans.

Annons

Tillgänglighet

Ett av de mest centrala benen i arbetet med valet är kommunikationen. Det är av största vikt att all avgörande information om röstlokaler och öppettider når fram. En annan avgörande faktor är att nå ut till de grupper där valdeltagandet tenderar att vara lägre såsom utrikesfödda, personer med funktionsnedsättning, språksvaga och förstagångsväljare. För att nå dessa grupper spelar valambassadörerna en stor roll. De kommer att röra sig på stan och i samhällena, jobba mot olika typer av föreningar och sprida information genom annonser och filmer.

– Vi lägger mycket krut på att nå de här grupperna. När det gäller förstagångsväljare så vet vi att om vi lyckas få dem att rösta en gång så fortsätter de ofta att rösta i kommande val. Mycket av arbetet handlar om att människor kan rösta där de bor och lever, att tillgängligheten är hög så att det blir så enkelt som möjligt.

Annons

Även säkerhet är en viktig parameter i valförberedelserna och frågans vikt har ökat i takt med det försämrade säkerhetsläget i Sverige, Europa och världen.

– När hela Europa går till val samtidigt kommer det absolut att finnas krafter som vill påverka valet. Det finns ingen hotbild riktad mot oss i nuläget men det gäller att vara förberedd, säger Viktoria Hallmans.

Artikeln är en del av Megafonen 21/2 – 2024. Läs hela tidningen här »

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons