Annons

Efter ökning av skabb – regionens uppmaning: ”Vänta inte med vård”

NYHETER Den senaste tiden har förekomsten av skabb ökat i länet. Region Västerbotten uppmanar alla som fått problem med klåda den senaste månaden, som inte går över, att söka vård.

Annons

Skabb är en hudparasit som gräver gångar i hudens yttersta lager och lägger sina ägg där. Det är inte farligt men kan vara väldigt obehaglig för den som drabbas.

Det vanligaste symtomet är att huden kliar mycket. Klådan förekommer ofta på händer, fötter och överkroppen, och beror på att kroppen utvecklar en överkänslighet mot skabbdjuret.

Hittills i år har 65 fall av skabb remitterats till hud- och STD-kliniken på Norrlands universitetssjukhus, vilket kan jämföras med 61 fall under hela 2022 och 40 fall under 2021. Under åren 2019–2020 konstaterades ungefär ett trettiotal fall per år.

Annons

– Vi vet inte varför förekomsten av skabb ökar just nu. Det finns även ett mörkertal, eftersom de flesta behandlas i primärvården. Läkemedel mot skabb kan också köpas receptfritt, säger Richard Lindström, överläkare på kliniken.

I ett pressmeddelande uppmanar han personer som fått klåda den senaste tiden och misstänker skabb att söka vård på sin hälsocentral, för att undvika smittspridning.

– Man ska inte vänta med att söka vård om man misstänker att man kan ha fått skabb. Risken att smittan sprids vidare minskar om sjukdomen behandlas snabbt. Det är dock viktigt att man inte börjar behandla själv innan man fått en diagnos, eftersom symtomen även kan bero på andra orsaker, säger Richard Lindström.

Annons

Skabb smittar via nära hudkontakt och det är vanligt att smittan sprids inom hushållet. Det krävs flera minuters direktkontakt för att skabben ska hinna överföras och smitta via textilier är ovanligt. Mer information om hudparasiten finns här.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons