Annons
Foto: Pixabay

Vill hålla nere gruppstorlekarna – specialundervisning förlängs igen

NYHETER Tillämpning av delvis fjärrundervisning på kommunala gymnasieskolor förlängs ännu en gång, denna gång till den 30 maj.

Annons

I ett pressmeddelande förklarar kommunen att det framför allt är avgångselever och elever på högskoleförberedande program som får undervisning på skolan. Beslutet om förlängd delvis fjärrundervisning tas nu för att bibehålla mindre gruppstorlekar.

– För att minska risken för smittspridning har varje klass tillgång till två klassrum, vilket gör det möjligt att dela klasserna i mindre grupper. Om vi tar in fler elever till närundervisning kan vi inte längre ha kvar delade klasser och då kan vi inte följa de regionala rekommendationerna, säger Erik Burstrand, avdelningschef gymnasiet.

Annons

Gymnasiesärskolan, delar av introduktionsprogrammet, vissa utbildningsmoment på nationella program samt elever i behov av särskilt stöd är undantagna dagens beslut.

Målet är att succesivt återgå till skolförlagd undervisning när smittläget tillåter det.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons