Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Pixabay

Covid-19 i länet: 393 positiva test förra veckan – färre doser vaccin till Västerbotten än först trott

NYHETER "Vi ser en fortsatt stabilisering av antalet fall när vi summerar föregående vecka", berättar smittskyddsläkare Stephan Stenmark i ett pressmeddelande från Region Västerbotten.

Annons

Förra veckan var 6,0 procent av de analyserades testerna i Västerbotten positiva. Av totalt 6 300 analyserade prover var det 393 test som visade positivt för covid-19.

– Det är ungefär 10 fall mindre än veckan innan och det är fortfarande flest fall bland personer mellan 19 och 39 år. Smittspårningen i samhället visar att de flesta smittats i familjer och i sociala privata sammanhang, som tidigare, säger Stephan Stenmark.

Smittspårningen visar också att det är en stabil fördelning av bekräftade fall över länet, samt att det är färre fall än tidigare bland personalen inom vård och omsorg.

34 personer vårdas just nu på sjukhus, varav 4 på intensivvårdsavdelning. Sedan pandemins start har 10 083 personer i länet testats positivt och 115 har avlidit.

Annons

Färre doser än förväntat

Beskedet om att vaccinvolymerna som levereras till EU under kommande veckor är mindre än först trott påverkar även vaccinfördelningen till länet. På kort sikt påverkas vaccineringen under fas 1 och 2, förklarar vaccinsamordnare Ronny Lestander.

Förändringen rör personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp. Enligt regionen kommer vaccinering av dessa att pågå under längre period än först beräknat.

– Detta innebär troligtvis också att vaccinering av personer som tillhör fas 2, det vill säga personer som är 70 år och äldre, vuxna som får insatser enligt LSS, vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken samt personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare kommer att starta senare än vad vi först räknat med, säger Ronny Lestander.

Annons

Regionen vidtar åtgärder

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som reser in i Sverige från Norge, eller som nyligen har varit i Norge, att testa sig för covid-19 och att undvika kontakt med andra.

Region Västerbotten har infört extra åtgärder sedan nya varianter av viruset upptäckts i flera länder. Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten motsvarande rekommendationer för personer som varit Storbritannien, Sydafrika och Brasilien.

– I syfte att tidigt upptäcka och hindra spridning i vård och omsorg av nya högriskvarianter av viruset har vi på Vårdhygien tagit fram en ny rutin som gäller för patienter i Region Västerbotten och vårdtagare hos kommunerna. De som ska följa rutinen är anställda och studerande inom Region Västerbotten samt kommunal vård och omsorg i Västerbotten, berättar Anders Johansson, överläkare på Vårdhygien.

Annons

I pressmeddelandet informerar Anders Johansson också om arbetsgivarens ansvar.

– Vård och omsorg är miljöer som är särskilt viktiga att skydda från spridning av de nya varianterna. Personal som vistats i något av de utpekade länderna de senaste 14 dagarna ska testas och ha möjlighet att antingen jobba hemifrån eller stanna hemma under 7 dagar efter hemkomsten oavsett om de har symtom eller inte, säger han.

Detta gäller dessutom om personalen någon gång delat hushåll med en person som rest till Sverige från något av de utpekade länderna under samma period.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons