Annons
Baserat på pressmeddelande
Svampangrepp av törskate på tallgren. Pressbild: Åke Sjöström

Regeringen vill bekämpa skogsskador – föreslår att 30 miljoner avsätts årligen

NYHETER Regeringen föreslår bland annat att Skogsstyrelsens arbete mot skogsskador ska förstärkas med 30 miljoner kronor årligen. Det skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Annons

Regeringen vill göra satsningar på gröna näringar i budgetpropositionen för 2021.

Ett av förslagen är att stärka arbetet med att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Skogsstyrelsen skulle då få 30 miljoner kronor årligen för detta arbete, medan SLU skulle få 30 miljoner för att inrätta ett nationellt skogsskadecentrum.

Det här välkomnas av Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

– De här är mycket positiva besked som kommer att stärka och förbättra det viktiga arbetet med att förebygga och bekämpa skogsskador, berättar han och fortsätter.

– Det handlar till stor del om att motverka de förödande skador som granbarkborren orsakar i stora delar av södra Sverige, men även om andra typer av skador som multiskadad ungskog i norra Sverige och viltbetesskador, säger Herman.

Annons

Tillskottet är helt i linje med myndighetens budgetunderlag samt vad Skogsstyrelsen och andra skogliga aktörer föreslagit i rapporten Skogsskötsel med nya möjligheter.

Den togs fram inom samverkansprocessen för skogsproduktion i början av året.

– Vi har redan i dag en skadegörelse som har eller kan få stor påverkan på landets skogar. Risken för skador ökar också med klimatförändringarna, säger Herman.

– För att säkra tillväxten i skogen är därför en av de viktigaste åtgärderna att både förebygga och bekämpa skogsskador, fortsätter Skogsstyrelsens generaldirektör.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons