Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Pexels

Inviger ny aktivitetsbana för äldre: ”Aktivitet som passar var och en”

NYHETER Nu invigs aktivitetsbanan på Skellefteå korttidscentra. Den erbjuder balansträning, naturnära upplevelser, sinnesintryck och anpassad fysisk aktivitet – sådant som är bra för såväl fysisk som psykisk hälsa, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

Tidigare undersökningar av situationen på vård- och omsorgsboendena i Skellefteå kommun har visat på stor förbättringspotential av utemiljö och trivseln utomhus. Det lade grunden till projektet Äldres utevistelse i grön närmiljö – en självklarhet, som startade under 2016 och har genomförts med stöd av medel från Länsstyrelsen.

Varje vård- och omsorgsboende har bland annat gjort förbättringsarbeten, och aktivitetsombud i omsorgen har fått ökad kunskap om utevistelse och fysisk aktivitet.

Nu avslutas projektet med invigning av en aktivitetsbana på Skellefteå korttidscentra. Den erbjuder balansträning, naturnära upplevelser, sinnesintryck och fysisk aktivitet.

Många positiva effekter

Skellefteå kommun skriver att utevistelse är bra för såväl fysisk som psykisk hälsa.

Annons

Utevistelse ska även stimulera fantasin och ha en läkande och lugnande effekt. Känseln i huden förändras inte vid demenssjukdom, så upplevelsen vid beröring av växter med olika struktur, kottar, jord etcetera är densamma som före sjukdomen.

Den här utevistelsen ska även uppmuntra till fysisk aktivitet – vilket i sin tur leder till förbättrad balans, ökad muskelstyrka, godare sömn och ökad aptit.

Fler fallskador än rikssnittet

Det finns stora problem med fallskador i kommunen. Av personerna som var 65 år eller äldre ska 36 individer per 1 000 invånare har drabbats av en fallskada som ledde till sjukhusvård under 2013. Enligt Skellefteå kommun är det långt fler än rikssnittet.

Annons

Ökad utevistelse och träning för äldre är en strategi för att komma åt problemet.

– Det finns så många positiva effekter av fysisk aktivitet och att vistas ute. Att vi har genomfört planeringen av denna aktivitetsbana i anslutning till vår verksamhet gör att vi kan arbeta personcentrerat och erbjuda möjligheter till fysisk aktivitet som passar var och en, säger Ove Andersson, sjukgymnast på Skellefteå korttidscentra.

Plockat russinen ur kakan

Förvaltningar har samarbetat för att skapa en bättre utevistelse för äldre. Vård och omsorg, Solkraft, Samhällsbyggnad samt Kultur och fritid uppges alla ha bidragit.

Annons

– Att vi kunde gå från ord till handling kräver engagemang och att tydligt se möjligheterna med förändringsarbete, säger projektledare Kristina Nordmark.

– Tillsammans mellan olika professioner har vi verkligen lyckats plocka russinen ur kakan och skapat en fantastisk aktivitetsbana som är en del i att arbeta hälsofrämjande och ett tydligt steg i vårt fallpreventiva arbete, avslutar hon.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons