Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Pexels

Covid-19 i länet: Egenprovtagning blir tillgängligt för fler – siktar på att kunna ge fler antikroppstest

NYHETER Egenprovtagning för aktiv covid-19 blir tillgänglig för fler under nästa vecka. Regionen genomför nu antikroppstestning av personal i länets kommuner och arbetar för att kunna erbjuda det till fler, skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Annons

Nästa vecka blir egenprovtagning tillgängligt även för personer som saknar giltigt BankID. Stephan Stenmark, smittskyddsläkare vid Region Västerbotten, säger att egenprovtagning är en lämplig metod för vuxna och tonåringar med milda symtom.

– Vi vill därför kunna erbjuda det till fler, berättar han i pressmeddelandet.

Att göra egenprovtagning tillgängligt för ungdomar genom alternativ inloggning är en del i att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om provtagning bland barn.

Provtagning och antikroppstest

Primärvården i länet arbetar nu för att även kunna provta barn med milda symtom från sex års ålder upp till tonåren, där metoden för egenprovtagning inte passar.

Annons

– Det är en utmaning för verksamheterna eftersom provtagning på yngre barn behöver utföras av vårdpersonal. Vi behöver frigöra och i vissa fall tillskapa resurser för detta och arbetar för att inom de närmaste veckorna kunna erbjuda provtagning även för denna grupp, säger Jennie Liling Ståhl, områdeschef Närsjukvård Umeå.

Antikroppstestning av personal inom kommunal vård och omsorg pågår i länet.

3,8 procent har antikroppar mot covid-19 av cirka 750 prover som tagits. Siffran motsvarar Region Västerbottens personal, där testning gjordes under försommaren.

Region Västerbotten arbetar för att, under hösten, kunna erbjuda antikroppstester för personal inom samhällsviktiga funktioner och för allmänheten. I dag finns endast begränsade möjligheter för dessa att lämna prov och se om man har antikroppar.

Annons

Undvik trängsel i kollektivtrafik

Att hålla avstånd till varandra är viktigt i alla situationer, även när man befinner sig utomhus. När årstiden blir kallare brukar fler välja bort promenad eller cykel som transport. Trängsel i kollektivtrafiken riskerar därför bli en utmaning under hösten.

Därför är det bra om de som har möjlighet cyklar, går eller väljer annan transport till arbetet. Så att skolbarn och vuxna som inte har något annat alternativ kan åka buss.

Västerbotten har fortsatt ett stabilt smittläge med få nya fall av covid-19 trots att fler prover tas. Totalt 880 fall. Just nu vårdas inga patienter för covid-19 på länets sjukhus.

Annons

Avslutningsvis betonar Stephan Stenmark att faran inte är över.

– Alla behöver hjälpas åt för att begränsa smittspridningen av covid-19. Håll avstånd till varandra, tvätta händerna ofta, stanna hemma om du har symtom och testa dig.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons