Annons
Baserat på pressmeddelande
Bild från akutmottagningen i Skellefteå. Pressbild: Andreas Nilsson / Region Västerbotten

Rapport: Vården i Västerbotten ställd mot övriga regioner i Sverige

NYHETER SKR har släppt sin årliga hälso- och sjukvårdsrapport. Region Västerbotten står sig väl i jämförelsen, med det finns saker att förbättra. Det skriver Regionen i ett pressmeddelande.

Annons

Hälso- och sjukvårdsrapporten undersöker en rad olika områden inom hälso- och sjukvården, som patienters och befolkningens syn på vården, tillgänglighet och väntetider, säker vård, resultat för stora sjukdomsgrupper, kunskapsbaserad vård och ekonomi. Effekterna av covid-19-pandemin finns dock inte med i rapporten.

SKR:s rapport visar att Region Västerbottens förbättringsområden framför allt gäller tillgänglighet, väntetider och ekonomiskt läge.

– Under slutet av förra året jobbade vi på väldigt bra och förkortade väntetiderna rejält för flera åtgärder, men vi har inte nått ända fram vilket syns i siffrorna för hela 2019, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa i pressmeddelandet.

– Vi har tyvärr fortsatta utmaningar inom barn- och ungdomspsykiatrin och behöver även bättra oss ännu mer kring telefontillgängligheten till primärvården.

Annons

Bekymmersamt ekonomiskt läge

Regionens egen uppföljning visar att både verksamhet och produktion har hållit igång bättre än förväntat under pandemin. Bland annat ska de opererande verksamheterna varit ha väldigt bra på att anpassa verksamheten och trappat upp när de kunnat.

– Det är väldigt positivt och kommer att underlätta för oss, säger Brita Winsa.

– Men det är klart, på det hela taget får vi ett tungt bagage med oss från pandemin i form av uppskjuten vård som vi måste jobba bort. Vi har börjat jobba på det och det blir en av höstens viktigaste frågor att lösa, fortsätter hon.

Det ekonomiska läget är fortsatt väldigt tufft bland huvuddelen av landets regioner, inte minst i Västerbotten. Det är minst sagt bekymmersamt, berättar Brita Winsa.

– Och effekterna av pandemin gör det inte lättare. Men vi har en långsiktig plan för att ställa om till en hållbar ekonomi och den måste vi följa, säger hon.

Annons

Nöjda patienter och god vård

När det gäller synen på hälso- och sjukvården skriver Region Västerbotten att västerbottningarna har ett högt förtroende för både primärvård och sjukhusvård.

Enligt Regionen upplever folk att de har tillgång till den vård som de behöver. Det ska även finnas ett positivt helhetsintryck av vårdkontakterna som man har haft.

Inom området stora sjukdomsgrupper är resultaten goda för bland annat sjukvårdsrelaterad påverkbar dödlighet, dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt, ny infarkt eller död i ischemisk hjärtsjukdom samt överlevnad vid cancersjukdom.

– Det är områden där vi legat i rikstopp under lång tid och vi håller oss kvar där uppe, vilket är väldigt bra. Vi har ett starkt universitetssjukhus i Norrlands universitetssjukhus och två välfungerande lasarett i Skellefteå och Lycksele, samarbetet över länet och med primärvården fungerar bra, avslutar Brita Winsa.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons