Annons
Foto: Pixabay

Bostadsmarknad: Efter avmattning – priserna stiger i Skellefteå igen

BOSTAD Mellan den 20 april och den 20 maj steg priserna på både bostadsrätter och villor i Skellefteå kommun.

Annons

I dag presenterar Svensk Mäklarstatistik färska siffror för utvecklingen på bostadsmarknaden i Sverige. I ett pressmeddelande berättar analyschef Per-Arne Sandegren att drygt 15 000 bostäder såldes i landet under maj månad.

– Vilket är 15 procent färre jämfört med samma månad 2019. Villor minskade något mer (-16 procent) än bostadsrätter (-14 procent), fortsätter han.

Samtidigt ökade villapriserna med 1 procent i Sverige under förra månaden, medan priserna på bostadsrätter minskade med 2 procent. På årsbasis är prisutvecklingen i landet nu +3 procent på bostadsrätter och +5 procent på villor.

Annons

Marknaden i Skellefteå kommun

Sett över tre månader har priserna på bostadsrätter i kommunen minskat med 1,9 procent, enligt Svensk Mäklarstatistik, som mäter utifrån glidande medelvärden.

Räknesättet har en stabiliserande effekt, då bland annat säsongsvariationer och tillfälliga avvikelser räknas bort. På så sätt blir statistiken mer rättvisande över tid.

Men enbart sett till perioden mellan 20 april och 20 maj har priset på bostadsrätter ökat i kommunen. Snittpriset per kvadratmeter i sålda bostadsrätter steg från 20 069 kronor till 20 813 kronor under perioden – motsvarande 3,71 procent.

Prisutvecklingen på bostadsrätter i Skellefteå kommun. Foto: Svensk Mäklarstatistik

Enligt Svensk Mäklarstatistik ska villapriserna i kommunen ha minskat med hela 8,6 procent, sett över tre månader. Men även här finns en skönjbar uppgång på slutet.

Under perioden 20 april-20 maj steg K/T-talet* med 2,59 procent – från 1,93 till 1,98.

Prisutvecklingen på villor i Skellefteå kommun. Foto: Svensk Mäklarstatistik

Fakta: Köpeskillingskoefficienten (K/T-talet)

K/T-talet används vid beräkning av prisutveckling och anger förhållandet mellan köpesumma och fastighetens taxeringsvärde vid en viss tidpunkt. Genom att ta hänsyn tillfastighetens läge, storlek, ålder och standard blir beräkningarna mer tillförlitliga.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons