Annons
Baserat på pressmeddelande
Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa och Ingela Aronsson, psykolog vid stressrehabiliteringen. Foto: Pressbild

Senaste nytt från Region Västerbotten – som utökar provtagningen: ”Vill veta hur många som varit smittade”

NYHETER Region Västerbotten utökar kapaciteten för tester av covid-19. Det tillkännagavs vid en presskonferens på onsdagen.

Annons

I första hand är det fortfarande patienter som ska testas, men nu ska testerna av anställa inom den regionala och kommunala vård- och omsorgen bli fler.

Tanken är att ett digitalt system för självtestning ska användas för det här.

”Med hjälp av Bank-ID registrerar personalen själva att de lämnar prov och de kan även se provresultaten digitalt”, skriver Region Västerbotten i pressmeddelandet.

– Vi vill veta hur många som varit smittade. Vi kommer att erbjuda Region Västerbottens personal antikroppstestning och erbjuda kommunerna att testa sin personal, säger Anders Johansson, överläkare vid vårdhygien, och fortsätter.

– Vi ska nu påbörja provtagningen. Laboratoriet är beredda att analysera. På sikt kan det vara aktuellt att testa fler grupper men vi väntar på nationella beslut.

Annons

Vanligare att personalen smittas

Covid-19 har bekräftats på elva omsorgsboenden i länet. Det är något som regionen och kommunerna arbetar hårt för att begränsa, understryker Region Västerbotten.

Likaså vikten av att personal som har minsta symptom stannar hemma, att personal med symptom testas och att hygienrutinerna på boendena följs.

– Vi har sett att två till tre gånger fler ur personalen än boenden smittas. Därför är det viktigt med hygienrutiner, även i till exempel personalrum. Om många i personalen smittas ökar risken att någon boende också smittas, säger Anders Johansson.

”Samma råd och förhållningssätt”

När det kommer till bekräftade fall av covid-19 och inlagda personer på sjukhus har regionen ett stabilt läge, enligt Region Västerbotten. Precis som under förra veckan.

Annons

Men faran är inte över, betonar tillförordnad smittskyddsläkare Gunilla Persson.

– Precis som tidigare gäller samma råd och förhållningssätt, säger hon.

I regionen fanns 377 bekräftade fall på onsdagen. 18 personer har avlidit, varav fem på äldreboenden. Många ska också ha skrivits ut från sjukhusen.

– Det är ett 60-tal som fått åka hem. Från och med nästa vecka kommer vi att redovisa även detta på regionvasterbotten.se, säger Gunilla Persson.

Vissa kan få uppskjuten semester

Antalet nya patienter med covid-19 har minskat, men det kan snabbt blossa upp igen.

– Vi måste alla fortfarande hjälpas åt och minska smittspridningen. Om vi släpper greppet och börjar leva som vanligt kommer fler att smittas, fler behöva intensivvård och fler att dö, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.

Annons

Just nu pågår en översyn. Region Västerbotten utreder hur det går att göra mer av den vanliga vården och samtidigt ha beredskap om epidemin tar fart.

– Det är en svår balansgång att bemanna vården så att vi har en beredskap. Det är viktigt att så många som möjligt av våra medarbetare kan vila i sommar men vi vet att fler än vanligt måste jobba, säger Brita Winsa i pressmeddelandet och fortsätter.

– Det kan betyda att vissa medarbetare måsta skjuta på sin semester in i september.

Den omställning och osäkerhet som pandemin innebär påverkar medarbetarna. Möjligheterna till stöd och reflektion har därför utökats, förklarar Brita Winsa.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons