Annons

Kommunen säljer fastigheter

Annons

Scandic SkellefteåFastigheten som innefattar Scndic ligger är en av de fastigheter som säljs.

SAMHÄLLE Nu ska den största fastighetsaffären i Skellefteå kommuns historia genomföras.

I ett pressmeddelande berättar Skellefteå kommun att kommunkoncernen har bjudit ut ett antal fastigheter till försäljning och att Diös Fastigheter AB är köpare.

Syftet för kommunen är att möjliggöra för fler etableringar, möjliggöra utveckling av handel och näringsliv i attraktiva lägen och frigöra kapital för kommande viktiga investeringar, skriver de i pressmeddelandet.

– För att nå målet om att bli 80 000 invånare behöver vi göra det möjligt för fler aktörer att utveckla handel och andra näringslivsverksamheter i staden och kommunen, säger Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fastigheterna som berörs är enligt pressmeddelandet:

– Fastigheten Sleipner 5 (Tieto) som ägs av Fastighets AB Polaris.
– För Skellefteå Kraft AB:s del rör det fastigheterna Sirius 24 (Scandic med kontorsdel) och 25 (Försäkringskassan mm) samt en del av Sirius 16 och den delen består av hus A som idag bl.a. inrymmer Stadsbiblioteket.
– Hjorten 5 som ägs av Skellefteå kommun.

Övertagandet sker 1 december 2015, förutsatt att kommunfullmäktige godkänner affären vid nästa möte, 20 oktober.

Affären är värd cirka 650 miljoner kronor.

– Vi behöver frigöra kapital för att säkra kommande investeringar i verksamheterna men framför allt möjliggör affären fler framtida etableringar i kommunen, säger Kristina Sundin Jonsson, kommunchef och VD för Skellefteå Stadshus AB. Det gäller såväl Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft som Polaris.

I pressmeddelandet berättar även Diös Fastigheter AB om att de tror på Skellefteå som tillväxtort. Med den här affären fördubblar de sitt bestånd i staden.

– Affären är ett naturligt steg i vår strategi att koncentrera fastighetsbeståndet till centrala lägen på tillväxtorter i norra Sverige. Skellefteå uppfyller de kriterier vi ställer på våra satsningsorter och vi ser stora möjligheter att vara en aktiv part i utvecklingen av en attraktiv stad, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter

Diös Fastigheter AB tar över befintliga hyreskontrakt för de hyresgäster som finns i fastigheterna.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons