Annons
Linda Dehlin, avdelningschef för vård och omsorg på Skellefteå kommun. Foto: Patrick Degerman

Tar krafttag för en bättre sommar i vård och omsorg: ”Har bättre läge”

SAMHÄLLE De senaste somrarna har Skellefteå kommun haft svårt att få ihop sommarbemanningen inom vård- och omsorg, främst på grund av kompetensbrist. Men inför sommaren 2024 har man tagit krafttag för att skapa en bättre situation för såväl medarbetare som brukare och deras anhöriga.

Annons

De senaste åren har det rått kompetensbrist inom vård- och äldreomsorgen i Skellefteå, ett problem man delar med landets övriga kommuner. Extra tufft har läget varit inför sommarsemestrarna då bristen på medarbetare blivit extra tydlig. En vanlig sommar krävs ungefär 1 200 vikarier inom vård- och omsorg men de senaste åren har Skellefteå kommun haft svårt att få tag på det antal som krävs. Förra året, sommaren 2023, saknades, så sent som i maj, 260 vikarier.

Inför sommaren 2024 har dock Skellefteå kommun tagit krafttag för att motverka tidigare somrars problem.

– Vi började titta på sommaren 2024 redan i augusti förra året och har varit aktiva i att föra dialog med såväl chefer som medarbetare och fackliga företrädare. Vi har också gjort en djupanalys av tidigare somrar för att lära oss vad vi ska ta med oss och vad vi kan göra annorlunda, säger Linda Dehlin, vård- och omsorgschef på Skellefteå kommun.

Annons

Dialog mellan boenden

Även i år kommer tillsvidareanställda medarbetare som flyttar sin semester att erbjudas ersättning med upp till 30 000 kronor samtidigt som vikarier som jobbar under sommaren kan få en bonus på 10 000 kronor. Men genom god planering av sommarmånaderna hoppas Skellefteå kommun att färre ska behöva utnyttja erbjudandet och kunna vara lediga i stället.

– I år kommer cheferna att erbjuda vissa medarbetare att flytta sin semester mot ersättning om det blir nödvändigt. Men genom att cheferna redan nu för en dialog med varandra och planerar mer gemensamt kan vi få bättre koll på hur olika verksamheter kan avlasta varandra. Om det är tufft på ett boende medan ett annat har det lugnt kan vi ju hjälpa varandra utan att så många medarbetare nödvändigtvis behöver jobba på sommaren, säger Linda Dehlin.

Annons

Ungdomar och pensionärer

Dessa dialoger sker genom så kallade samarbetsområdes-träffar och är ett av de verktyg man hoppas ska göra sommarens bemanning lättare att lösa. Under året har man också jobbat med arbetsdifferentiering. Det innebär att arbetsuppgifter som städning och tvätt får skötas av andra än undersköterskor och vårdpersonal, något som frigör tid för dessa att fokusera på sina huvudsakliga arbetsuppgifter: att ge vård och omsorg.

– Här har vi breddat rekryteringskampanjerna till att omfatta även 16-17-åringar som kan sköta städ och tvätt och andra praktiska uppgifter. Vi erbjuder också pensionärer och studenter som läser vård- och omsorg arbete i större utsträckning, säger Linda Dehlin.

Jag tror att vi har ett bättre läge i år.

När man tidigare erbjudit medarbetare att flytta sin semester har man sett att många skjutit fram den till hösten, något som skapat ytterligare problem eftersom det ofta är ännu svårare att hitta vikarier då. För att motverka detta erbjuder man i år medarbetarna även möjligheten att lägga sin semester på våren under april och maj.

– På det här sättet hoppas vi kunna motverka att hösten blir tung för våra ordinarie medarbetare, säger Linda Dehlin.

Annons

Tror på bättre läge

Att det är den övergripande kompetensbristen som är orsaken till de senaste årens tuffa somrar råder det ingen tvekan om, enligt Linda Dehlin. Nu hoppas hon att de här årets omfattande förberedelser ska kunna ge ett bättre läge i sommar.

– I nuläget är det svårt att säga hur många vikarier vi har inför sommaren. Men jag tror att vi har ett bättre läge i år eftersom vi planerat i väldigt god tid och dessutom utökat vår verktygslåda, säger Linda Dehlin.

Artikeln är en del av Megafonen 21/2 – 2024. Läs hela tidningen här »

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons