Annons
Maria Marklund, smittskyddsläkare vid Region Västerbotten. Foto: Pixabay / Klas Sjöberg

Efter ökning av harpest – regionen ger råd: Så minskar du smittrisken

NYHETER Region Västerbotten ser en ökning av harpest de senaste veckorna. De flesta fallen har konstaterats i Västerbottens kustområden.

Annons

Smittspridningen av harpest, eller tularemi, verkar bli större än i fjol. Region Västerbotten meddelar att antalet patienter med misstänkt eller bekräftad smitta har ökat den senaste tiden.

– Vi har fler fall jämfört med samma period förra året, säger smittskyddsläkare Maria Marklund i ett pressmeddelande.

Harpest är en infektion, orsakad av en bakterie som främst finns hos gnagare och harar. Den kan spridas till människor av myggor, myggbett är det vanligaste sättet att smittas, men infektionen smittar inte mellan människor.

– Människor kan även smittas genom direktkontakt med ett smittat djur eller genom inandning av damm som är förorenat med sjuka djurs urin eller avföring, säger Maria Marklund.

Annons

Att minska risken

Smittspridningen är ofta störst under sensommaren och hösten när många är ute i skog och mark, så du som ska ut rekommenderas ha långbyxor och långärmat på dig, och myggmedel, för att minska risken att smittas.

Om du ska ta hand om en död gnagare, eller hantera gräs- och rishögar där bakterien kan andas in med dammet, rekommenderas också handskar och andningsskydd.

Tecken på smitta

Vanliga symtom på harpest är hög feber, huvudvärk och svullna lymfkörtlar. Personer som smittats efter att ha andas in bakterien kan få lunginflammation. Infektionen kan behandlas med antibiotika.

Annons

Patienterna som tagits emot på infektionskliniken vid Nus har främst haft infekterade sår från myggbett, svullna lymfkörtlar eller lunginflammation.

– Om man varit utsatt för smitta och insjuknar med symtom som stämmer med harpest ska man söka vård då det finns effektiv behandling, säger överläkare Johan Rasmuson i pressmeddelandet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons