Annons
"Vi ville ha en utomstående bedömning", förklarar säkerhetschef Patrik Nilsson. Foto: Jonas Nilsson

Skellefteå kommuns krishantering under pandemin utvärderad: Lyfter mycket bra – en del kan förbättras

NYHETER Konsultfirman Ramboll har utvärderat Skellefteå kommuns krishantering under pandemin. Konsulterna lyfter mycket positivt, enligt kommunen, men också en del förbättringsområden.

Annons

Skellefteå kommun redogör för resultaten i ett pressmeddelande på tisdagen. Konsultfirmans rapport om krishanteringen har nyss blivit färdig.

– Vi ville ha en utomstående bedömning av våra insatser under pandemin för att utveckla och stärka kommunens arbete med krisberedskap. Därför beställde vi utvärderingen av Ramboll, berättar Patrik Nilsson, säkerhetschef vid Skellefteå kommun.

Flera positiva exempel

Ramboll sägs ge goda omdömen överlag. Rapporten ska också konstatera att det skedde ett lärande under krisens gång, och att kommunen anpassade sina insatser därefter. Både för att minska smittspridningen och dess negativa inverkan på bland annat näringslivet.

Annons

“Rapporten betonar att denna ökade förmåga till omställning är särskilt värdefull för en kommun som Skellefteå med tanke på den snabba samhällsutveckling som råder här”, skriver kommunen.

Även samarbeten bedöms ha fungerat väl, både inom kommunkoncernen och utåt. Skellefteå kommun uppges ha bidragit till att minska pandemins effekter även ur ett regionalt perspektiv.

“Andra exempel på framgångsfaktorer är tydlig krisledning och ett effektivt kommunikationsarbete”, fortsätter kommunen i pressmeddelandet.

Annons

Förbättringsområden

Ramboll har också ett antal rekommendationer för hur krisberedskapen kan förbättras. Enligt kommunen handlar de flesta om att utveckla befintliga styrkor och förfina rutiner. En del av råden ska omsättas till praktisk handling.

– Åtgärderna kommer att hjälpa oss förbättra vår krishantering, men jag tror också att lärdomarna från pandemin kan vässa oss i det vardagliga arbetet. Att hantera förändringar är något vi ställs inför hela tiden, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

Annons

Det finns ett beslutsförslag till kommunstyrelsen om detta. Förslaget handlar i huvudsak om fem saker:

Att utveckla och öva krisledningsorganisationen.
Att undersöka hur personal och uppdrag kan flyttas mellan förvaltningar.
Att i större utsträckning öva stödfunktionerna.
Att utveckla förmågan till samarbete med både näringsliv och frivilliga.
Att stärka förmågan att ta emot hjälp.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons