Annons
En skiss på hur området exempelvis skulle kunna utvecklas. Källa: Skebo / Skellefteå industrihus

Nu inleds största exploateringen på 100 år i centrala stan: ”En viktig del av framtidens Skellefteå”

NYHETER Skebo och Skellefteå Industrihus inleder den största exploateringen som skett i centrala Skellefteå på 100 år, i området där bland annat bostadshus och det nya resecentrumet planeras.

Annons

Utvecklingen blir mycket påtaglig och innefattar hela området mellan Norra och Södra Järnvägsgatan, mellan Lasarettsvägen i väster och E 4 i öster, där Skebo och Skellefteå industrihus äger majoriteten av fastigheterna.

Bolagen har inlett ett samarbete med Skellefteå kommuns planavdelning och med Trafikverket, som innebär att fyra arkitektkontor kommer att lämna sina förslag på hur området ska utvecklas.

– Det ska vara levande, mångfacetterat och i absolut framkant när det handlar om hållbarhet och arkitektur. Med tanke på de många typer av verksamheter som kommer att finnas längs sträckningen, från bostadshus och affärslokaler till resecentrum och kulturhus, så kommer det att bli en viktig del av framtidens Skellefteå, säger Petter Westerlund, fastighetschef på Skebo, i ett pressmeddelande.

Annons

Förslagen ska lämnas in i slutet av februari. Bolagen hoppas färdigställa storsatsningen till 2030, då den södergående trafiken på Norrbotniabanan ska ha kommit i rullning. Det är därför som arbetet nu intensifieras.

– Vi tror att byggtiden kommer sträcka sig över fem års tid med ett flertal nya byggnader längs gatan. Det är en extremt komplex fastighet att exploatera. Förutom själva produktionen står vi inför stora utmaningar i att bibehålla funktioner för närliggande fastigheter samt trafikflödet både via väg och järnväg under hela projekttiden, säger Staffan Hansson, affärsutvecklare på Skebo och Skellefteå Industrihus.

– Därför har vi också inlett dialogerna med Trafikverket, Planavdelningen samt Mark- och exploatering på Skellefteå kommun. Det är viktigt att vi går i rätt takt i detta så att omställningen sker på ett klokt och hållbart sätt, fortsätter han.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons