Annons
Baserat på pressmeddelande
Brita Winsa, hälso och sjukvårdsdirektör. Malin Åberg, kommunikationsdirektör. Pressbild: Region Västerbotten

Högst förtroende i landet för hur hälso- och sjukvården hanterat pandemin

NYHETER Länets invånare har högst förtroende i hela landet för hur hälso- och sjukvården hanterat pandemin, meddelar regionen.

Annons

Under 2020 har förtroendet för hälso- och sjukvården ökat i sin helhet i alla landets regioner, visar Hälso- och sjukvårdsbarometern. Förtroendet ökar i alla åldrar oavsett kön och upplevt allmänt hälsotillstånd. I Västerbotten har 76 procent av invånarna ett ganska stort eller stort förtroende vilket är större än i riket som helhet, där siffran är 69 procent. Det betyder att Region Västerbotten i den frågan ligger på tredje plats.

I ett pressmeddelande skriver regionen också att 72 procent av länsinvånarna anser att de har fått den information och det stöd de behöver under coronapandemin.

– Jag är glad och stolt att se att västerbottningarna har ett stort förtroende för hälso- och sjukvården och framför allt att de känner sig trygga med hur vi har hanterat pandemin. Vi har ställts inför stora utmaningar och ännu har vi en bra bit kvar innan vi kan återgå till ett normalt läge, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Annons

– Men med gemensamma ansträngningar kommer vi att lyckas, fortsätter hon.

Västerbottningarna har också ett större förtroende för hälsocentraler och sjukhus än riksgenomsnittet. När det gäller förtroende för sjukhus har regionen det tredje bästa.

Tillgången till vård

89 procent anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver; högre än rikssnittet och en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2019 års resultat.

– Ett lite förvånande resultat med tanke på att många fått vänta på sina planerade behandlingar och operationer. Men det känns bra att invånarna har förståelse för den omställning som varit nödvändig under pandemin, berättar Brita Winsa.

Annons

Länets invånare är också positiva till att använda 1177 vårdguidens e-tjänster (81 procent) och att få vård och behandling med hjälp av digital teknik (48 procent). Inom dessa områden ligger regionen på tredje och andra plats. Den enda fråga där folk är mindre positiva, med en procentenhet lägre än riket, handlar om hur man ställer sig till att vårdas hemma med hembesök av vårdpersonal och digitalt stöd. Regionen skriver att 58 procent av länsborna är positiva här, jämfört med 59 procent i riket.

– Invånarnas förtroende för 1177 Vårdguiden, både som informationskälla och som ingång till en rad e-tjänster, har historiskt varit högt i länet. Det är kul att se att den trenden håller i sig, berättar Malin Åberg, kommunikationsdirektör vid regionen.

– Vi ser också samma trend när det gäller statistiken både för besök på webbplatsen och antalet som loggar in för att använda e-tjänsterna, fortsätter hon i uttalandet.

Annons

Om undersökningen

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården.

I datainsamlingen för 2020 års undersökning har sammanlagt har 50 854 personer över hela landet svarat på enkäten, som gjorts med mixad datainsamlingsmetod.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons