Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Skellefteå kommun

Omgångar av gymnasieelever tillbaka till skolbänken: ”Ungefär en tredjedel på plats samtidigt”

NYHETER Nu görs förändringar i undervisningen på gymnasiet.

Annons

Utifrån nya nationella rekommendationer kring fjärrundervisning har kommunen beslutat att låta en årskurs i taget vistas på de kommunala gymnasieskolorna, vilket innebär att varje årskurs kommer att undervisas på skolan var tredje vecka.

Under övriga veckor ska gymnasieeleverna fortsätta med fjärrundervisning.

– På det sättet kommer vi att ha ungefär en tredjedel av skolans elever på plats samtidigt. Målsättningen är att bidra till att glesa ut kollektivtrafiken och minska trängseln på skolorna, berättar Erik Burstrand, avdelningschef för gymnasiet.

Beslutet är taget efter dialog med smittskyddet om det aktuella läget lokalt. Det gäller från vecka 4 och fram till sportlovet, vecka 10, men kan ändras om det sker en kraftigt ökad smittspridning. Efter perioden kommer nya beslut att tas, utifrån aktuellt läge.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons