Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Skellefteå kommun

Plan för slumpvisa drogtester på gymnasieskolor godkänd – målet en tryggare arbetsmiljö för alla

NYHETER Gymnasienämnden har godkänt en plan för slumpvisa och frivilliga drogtester på Anderstorpgymnasiet, Baldergymnasiet och Naturbruksgymnasiet inom två år. Det meddelar kommunen.

Annons

När kommunfullmäktige beslutade att tillåta slumpvisa och frivilliga drogtester för två år sedan överklagades beslutet till förvaltningsrätten, som inte upphävde beslutet.

Skellefteå kommun skriver att ärendet då överklagades till kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen, men att ingen av dess instanser valde att pröva ärendet.

Eftersom förvaltningsrättens dom enbart behandlade fullmäktiges principbeslut om att godkänna slumpvisa, frivilliga drogtester beslutade Utbildning och arbetsmarknad att det skulle göras en ytterligare utredning, för att säkerställa det rättsliga läget.

Nu har representanter för elevhälsan vid Skellefteås kommunala gymnasieskola tagit fram en plan med rutiner för att kunna genomföra slumpvisa, frivilliga drogtester.

Annons

– Vårt mål med detta drogförebyggande arbete är att skapa en trygg arbetsmiljö för elever och personal på skolan, förklarar gymnasiechefen Erik Burstrand.

När testerna har kommit igång är målsättningen att inom tre år kunna testa 20 procent av eleverna årligen. Enligt kommunen handlar det om 30 tillfällen per läsår.

Kostnaden för testningen beräknas ligga mellan 250 000 och 300 000 kronor. Det handlar om kostnader för medarbetare som utför testerna och testkit. Skellefteå kommun noterar att utbildning för medarbetare som utför testerna tillkommer.

Annons

Planen och rutinerna i korthet:

  • Testerna utförs av medarbetare inom elevhälsan och av skolvärdar.
  • Information sker via föräldramöten, mentorsinformation och digitalt.
  • Samtycke till deltagande kan ske via e-tjänst eller på blankett.
  • Urvalet till de slumpmässiga, frivilliga drogtesterna sker via lottning.
  • De framlottade eleverna följer med testpersonalen för ett enskilt drogförebyggande samtal och ett erbjudande om att testa sig. Eleven har rätt att tacka nej vid testtillfället, även om de skrivit på ett medgivande tidigare.
  • Elev som tackar ja till test får lämna urinprov i en plastmugg på en intilliggande toalett.
  • Testen genomförs enligt en manual från tillverkaren och kan avläsas efter någon minut. Eleven deltar i genomförandet och tar del av resultatet.
  • Droger som det screenas för är amfetamin, subutex, benzo, kokain, fentanyl, ecstasy, metamfetamin, opiater, metadon, oxycodon, cannabis, tramadol.
  • Elev som tackar nej återgår till undervisningen. Om en minderårig elev tackar nej meddelas vårdnadshavare om detta beslut.
  • Blir testet positivt kontaktar ansvarig rektor vårdnadshavaren för en minderårig elev. En orosanmälan görs och rektor beslutar hur skolgången ska se ut i väntan på drogfrihet.

Källa: Skellefteå kommun

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons