Annons
Baserat på pressmeddelande

Ingår strategiskt partnerskap med Umeå universitet: ”Finns redan nu planer på breddad samverkan”

NYHETER Umeå universitet och Skellefteå kommun tecknar ett strategiskt partnerskap med syfte att utveckla långsiktiga former för samverkan. Parterna har identifierat tre fokusområden där de kan stärka varandras arbete – strategisk kompetensförsörjning, hållbar samhällsutveckling och artificiell intelligens, AI.

Annons

Kompetensförsörjning och tillgång till kvalificerad arbetskraft uppges vara den största utmaningen i vårt växande Skellefteå, både för privat näringsliv och offentlig sektor.

Med dagens tillväxttakt och kommande stora företagsetableringar förväntar sig Skellefteå kommun att rörligheten på arbetsmarknaden ska öka. Något som även ställer ökande krav på möjlighet till omskolning och tillgång till högre utbildning.

– En helt ny industri är under framväxande i Skellefteå som befinner sig i en snabb samhällsomvandling där kompetensförsörjning är en nyckelfaktor för att säkra välfärden, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson i ett pressmeddelande.

– Med en stark tillväxt i Skellefteå och en växande befolkning är det viktigt att hitta samarbeten som stödjer utvecklingen och ett ökat samarbete med Umeå universitet om strategisk kompetensförsörjning är rätt väg att gå, fortsätter hon.

Annons

För Umeå universitets del innebär partnerskapet en struktur för mer långsiktiga former av samverkan med Skellefteå kommun. Målet är att höja kvaliteten på universitetets forskning och utbildning. Samarbetet ska även ge forskare och lärare en tydligare ingång för samverkan med kommunens alla verksamheter.

– Vi har länge samarbetat både med kommun och näringsliv i Skellefteå, och är därför mycket glada över att kunna förstärka vår relation och våra gemensamma ambitioner i ett strategiskt partnerskap, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

– I och med det nya avtalet så finns det stöd för relations- och nätverksbyggande över tid. En långsiktig relation betyder att vi gemensamt kan fokusera forskning och utbildning kring samhällets behov och bidra till att lösa dess utmaningar, säger han.

Annons

Styrgruppen, bestående av ledningen vid Umeå universitet och Skellefteå kommun, har tagit fram en verksamhetsplan för de kommande två åren där man, förutom ett antal gemensamma aktiviteter, också tillsätter arbetsgrupper inom de olika fokusområdena för att utveckla arbetsmodeller samt möjliggöra samarbeten.

– Satsningen på högre utbildning och forskning och att stärka samarbetet med fler universitet inom deras spetsområden och stärka närvaron av universiteten i den utveckling som pågår är avgörande, säger kommunalråd Lorents Burman.

Samverkan inom området för strategisk kompetensförsörjning handlar bland annat om att utveckla samarbetet kring lärar- och sjuksköterskeutbildningen samt för yrkes- och professionsförberedande utbildningar för att planera och bygga samhället.

Annons

Inom området hållbar samhällsutveckling nämns bland annat möjligheter för forskning och utbildning att knytas till den snabba expansion och samhällsutveckling som sker i Skellefteå idag. Det tredje fokusområdet rör artificiell intelligens (AI), ett område där Umeå universitet ligger i framkant internationellt. Redan i dag har AI en avgörande betydelse för industrins och näringslivets konkurrenskraft, liksom för viktiga infrastrukturer i samhället som skola, omsorg, vård och energiförsörjning.

– Det finns redan nu planer på breddad samverkan mellan Skellefteå kommun och Lärarhögskolan och sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet. Den snabba utvecklingen i kommunen skapar också möjligheter för många framtida forskningsprojekt, bland annat inom regional utveckling, säger Hans Adolfsson.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons