Annons
Baserat på pressmeddelande
Stephan Stenmark. Pressbild: Region Västerbotten

Liten avmattning – men läget är fortfarande väldigt allvarligt: ”Skärpta råd gäller i högsta grad”

NYHETER Efter veckor med en ökad andel personer som testat positivt för covid-19 i länet minskar takten i smittspridningen en aning, främst i Umeå och södra Lappland – men smittskyddsläkare enligt Stephan Stenmark är det absolut inte är läge att slappna av.

Annons

Under förra veckan testades 13 112 personer, jämfört med 10 653 veckan innan, och 683 personer konstaterades smittade av covid-19. Trots det ökande antalet tester och påträffade fall minskade andelen smittade procentuellt från 6,2 till 5,4 procent.

– Den kraftiga ökningstakt vi hade förra veckan har mattats av något, men det är fortfarande oroande med den höga andelen smittade. Vi måste alla se till att följa de skärpta råd som gäller i länet, säger smittskyddsläkaren Stephan Stenmark.

I ett pressmeddelande betonar han att läget fortsätter vara mycket allvarligt, även om det ser ut som om en inbromsning sker och att ökningstakten ser ut att minska.

– De skärpta råden om att undvika att umgås med andra, inte resa, inte besöka allmänna platser och inte gå på evenemang och aktiviteter gäller i allra högsta grad.

– Vi ser att många runt om i länet tar sitt ansvar och håller avstånd. För det handlar om just detta; om vi bara umgås med de närmaste och minskar antalet människor vi fysiskt träffar kan alla hjälpas åt att bromsa smittspridningen, fortsätter han.

Annons

Just nu är 3 059 personer bekräftat smittade av covid-19 i länet. 16 av dessa vårdas på något av länets sjukhus eller sjukstugor, varav två på intensivvårdsavdelning.

Regionen skriver att ytterligare en person vid ett korttidsboende i Umeå har avlidit till följa av covid-19. Det totala antalet avlidna sedan pandemins början är nu 34.

Vid smitta i familjen

Från och med denna vecka gäller nya regler när det finns någon med konstaterad smitta i familjen. Alla ska stanna hemma oavsett ålder, även om de inte har symtom.

Annons

Grundregeln är att du stannar hemma sju dagar från den sjukes provtagningsdatum. Är du då fortsatt symtomfri kan du återgå till din verksamhet, enligt regionen.

Du som bor med någon som har covid-19 och själv får symtom uppmanas att lämna ett prov. Barn i åldrarna 0–5 år provtas dock bara efter bedömning av läkare.

Webbtidbokning för barn

För barn i åldrarna 6–12 år, som är listade på hälsocentraler i Skellefteå, bokar man nu tid för provtagning genom att logga in på 1177.se. Provtagningen sker på samma plats som tidigare och förälder eller vårdnadshavare ska fortsatt registrera provet.

Annons

Från och med torsdag den 18 november ska prover lämnas i ett brevinkast vid entrédörr 1 vid Skellefteås centrala provtagningsverksamhet i byggnad 110 vid lasarettet. Det är öppet mellan klockan 08.00 och 16.00, måndag till fredag.

– Vi gör nu ett antal förändringar kring den centrala provtagningsverksamheten i Skellefteå för att minska risken för köbildning och öka tillgängligheten för invånarna, säger Carina Jacobsson, ansvarig för provtagningsverksamheten i Skellefteå.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons