Annons
Anders Bergström, förvaltningschef vid Utbildning och arbetsmarknad. Foto: Pexels / Skellefteå kommun

Utbildningen blir skolförlagd för Skellefteås elever – kommunen om åtgärderna som görs

NYHETER Skolstarten stundar och gymnasieeleverna ska nu undervisas på sina ordinarie skolor. Skellefteå kommun berättar vad som har gjorts för att minimera risken för smittspridning.

Annons

Förstaårseleverna på gymnasiet börjar på måndag den 17 augusti. Årskurs 2 och 3 börjar två dagar senare den 19 augusti. Alla årskurser i gymnasiesärskolan drar igång den 18 augusti och grundskoleeleverna börjar på torsdag den 20 augusti.

– Det känns alltid lika roligt att stå inför ett nytt läsår med allt spännande som det kan innebära, säger Anders Bergström, förvaltningschef, Utbildning och arbetsmarknad.

– Det här läsåret är speciellt för fortfarande pågår pandemin, så det är viktigt att vi alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd. Utifrån vad som händer behöver vi alltid vara redo för att ta nya beslut med tanke på pandemin, fortsätter han.

Exempel på olika åtgärder

Skellefteå kommun skriver att det är rektorerna på skolorna som ansvarar för arbetet kring elevernas arbetsmiljö, som vida åtgärder för att minska köbildning och trängsel.

Annons

Enligt kommunen sitter exempelvis affischer uppe för att påminna om vikten att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om man är sjuk. Det ska bland annat även sitta tejpmarkeringar i matsalarna. På skolorna där det inte finns möjlighet att tvätta händerna i anslutning till matsalen kommer det att ställas ut handsprit.

– Vi på måltidsavdelningen samarbetar med rektorerna på skolorna för att hitta bra lösningar på varje skola, säger Peter Lundmark, måltidschef i Skellefteå kommun.

Man jobbar till exempel även för att undvika större elevsamlingar och trängsel, ge goda möjligheter till handtvätt och bedriva verksamhet utomhus när det går. Gymnasieelever ska numera även kunna starta sina dagar tidigare på morgonen.

Annons

Nya rutiner kring smitta

Sjuka personer med symptom uppmanas berätta det för de som man exponerat sig för. Dessa exponerade personer bör då göra en egenprovtagning, skriver kommunen.

– Det här innebär att om det finns smitta på en skola så kommer vi att behöva informera vårdnadshavare och elever och våra medarbetare, så de får möjlighet att göra en egenprovtagning för covid-19, säger Anders Bergström.

Skellefteå kommun om skolförlagd utbildning

Folkhälsomyndigheten har hävt rekommendationen om att undervisa på distans för gymnasiets elever. Enligt Folkhälsomyndigheten har ungdomar i åldrarna 16-19 i låg utsträckning diagnosticerats med covid-19 och få har behövt intensivvård. Personal inom gymnasieskolan har inte diagnosticerats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.

Källa: Skellefteå kommun

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons