Annons
Baserat på pressmeddelande
Provtagning för covid-19. Pressbild: Region Västerbotten

Ökad smittspridning bland barn och unga i länet: ”Särskilt viktigt att följa två rekommendationer”

NYHETER Antal analyserade prover och bekräftade fall av covid-19 i länet ökade under förra veckan. Hittills har totalt 970 fall bekräftats i länet. En ökning av antal fall ses framförallt i yngre åldersgrupper, skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Annons

Förra veckan analyserades 2141 prover från länet. 42 nya fall har rapporterats. Både analyserade prover och bekräftade fall har därmed ökat från föregående veckor.

Majoriteten av de nya fallen kommer från ett isolerat utbrott vid Umeå garnison, vilket tack vare effektiva insatser kunnat avgränsas från det omgivande samhället.

Två personer vårdas på sjukhus för covid-19, men ingen behöver intensivvård.

Ökning bland barn och unga

I länet, liksom nationellt, ses en ökad smittspridning bland personer i åldrarna 20–29 år. Enligt Region Västerbotten har smittspridningen även ökat bland barn och unga.

– Nu i samband med terminsstart är det särskilt viktigt att följa två av våra rekommendationer; att stanna hemma när du har symtom och att hålla avstånd, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare vid Region Västerbotten.

Annons

Spridningen av covid-19 kan begränsas genom att alla fortsätter följa råden om att tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket, hålla avstånd till varandra och stanna hemma om man är sjuk, även om man bara har milda symtom. Man ska också vara symtomfri i minst 48 timmar innan man går tillbaka till förskola, skola eller arbete.

– Utöver att följa våra rekommendationer så är det fortsatt viktigt att lämna prov för covid-19 vid symtom som kvarstått mer än en dag, säger Stephan Stenmark.

– Vid milda symtom kan alla som har bank-ID lämna ett egentest. Vid allvarligare symtom ska du som vanligt kontakta sjukvården, fortsätter smittskyddsläkaren.

Att provta och därigenom identifiera sjukdomsfall som kan smittspåras är en av de åtgärder som kan vidtas för att smittspridningen ska begränsas.

Annons

Information om egenprovtagning

Även de som själva får väldigt milda symtom kan sprida smittan vidare till personer som kan bli allvarligt sjuka, till exempel äldre och personer som har vissa sjukdomar.

Därför gäller fortsatt besöksförbud på länets sjukhus och sjukstugornas vårdplatser, oavsett om du känner dig sjuk eller inte. Om du har en närstående som vårdas på sjukhus erbjuds digital kontakt, skriver Region Västerbotten i pressmeddelandet.

Kontakta avdelningen där din närstående vårdas för att få veta mer.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons