Annons
Sjuksköterskan Sara Lindström hjälper en patient med bedömning av en läkare. Foto: Per Strömbro / Region Västerbotten

Mobila primärvårdsteamet gör sin första dag i Skellefteå: ”Ingen ska kunna ramla mellan stolarna”

NYHETER Det nyinrättade Mobila primärvårdsteamet kommer nu finnas tillhands för de som inte kan eller bör ta sig till vården.

Annons

Enligt Region Västerbotten ska det Mobila primärvårdsteamet vid behov kunna göra bedömningar och hembesök med kort varsel. De ska även kunna ta prover och starta eller slutföra behandlingar, som att ge antibiotika eller blodtransfusion.

Teamet är ett samarbete mellan regionen och kommunen. AnnBritt Marklund, avdelningschef för palliativ medicin i Skellefteå, har en samordnat uppstarten.

Vi ska vara en snabb väg till rätt vård.

– Vi finns tillgängliga för alla delar av vården, allt från sjukhuset, 1177 och primärvården till mottagningar och kommunens vårdpersonal. Vi ska vara en snabb väg till rätt vård, säger AnnBritt Marklund i ett pressmeddelande.

– Det ska inte behöva bli några diskussioner om vem man ska kontakta om en patient behöver vård. Det här är ett gränsöverskridande arbete, fortsätter hon.

Annons

Förhoppning om att minska trycket

Tanken är att teamets arbete även ska minska belastningen på vårdplatserna i Skellefteå under sommaren, eftersom personalen kan hjälpa patienterna på plats.

– Vi hoppas också att vi ska minska trycket på vården framöver. Nu är det många som avbokar sina besök av rädsla för att bli smittade och då kan det krävas mer vård längre fram. Vi kan nu istället erbjuda ett hembesök av en sjuksköterska alternativt en läkare som utför det avbokade besöket vilket kan minska både oron hos patienten och följderna som kan uppstå när besöken bli avbokade, säger AnnBritt Marklund.

Kan nu istället erbjuda ett hembesök.

Teamet ska även hjälpa patienter med covid-19. AnnBritt Marklund förklarar att det kan vara personer som bor ensamma och kanske inte har någon som tittar till dem.

– Sjukdomsförloppet kan ibland gå fort. Får vi kännedom om dem kan vi ge en extra tillsyn och förebyggande råd, vilket kan öka tryggheten för dem. Vi kan också göra uppföljningar efter covid-19 om det skulle behövas, berättar hon.

Annons

Samarbete mellan kommun och region

I dag tisdag börjar det Mobila primärvårdsteamet hjälpa patienter i deras hem.

I dagsläget består teamet av tre sjuksköterskor som gör hembesök, en senior sjuksköterska som sitter med samordningen och tre seniora läkare som kopplar upp sig mot patienten eller personalen på plats. Enligt Region Västerbotten jobbar man för att bemanna med fler läkare, som ska kunna göra hembesök vid behov.

Smarta och effektiva lösningar.

Kvällar och nätter ska teamet bemannas av sjuksköterskor från Skellefteå kommun. Avdelningschef AnnBritt Marklund hoppas att arbetssättet ska bli permanent.

– Det handlar om smarta och effektiva lösningar för patienterna och ingen ska kunna ramla mellan stolarna, säger hon i pressmeddelandet.

Det Mobila primärvårdsteamet ska i första hand finnas fram till den sista augusti.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons