Annons

Ökade bara med sju personer

Annons

Rekordmatchen Skellefteå FF

SAMHÄLLE Skellefteås befolkning ökade – men bara med sju personer. Att nå målet på 80 000 invånare år 2030 blir en utmaning.

SCB:s befolkningsstatistik för 2015 visar att Skellefteå kommun det senaste året totalt sett ökat sin befolkning med 7 invånare. Inrikes inflyttning är i stort sett oförändrad medan utflyttningen minskar med 105 personer jämfört med 2014.

Jämfört med 2014 är det framför allt en minskad invandring som gör att kommunens befolkning ökar så lite jämfört med föregående år, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Med invandrare avses personer som har för avsikt att stanna i minst ett år och för utomnordiska dessutom att de har uppehållstillstånd från Migrationsverket.

– Det här visar på hur viktig kommunens utvecklingsstrategi är. En viktig förutsättning för positiv utveckling är att kommunen samarbetar med näringsliv, föreningsliv och alla som vill engagera sig och att alla som kommer hit känner sig välkomna, säger Maria Marklund, kommunalråd i Skellefteå kommun, i pressmeddelandet.

Det har dött 115 fler än som fötts i kommunen det senaste året.

– Födsel- och dödstal är svåra att påverka, medan vi faktiskt till viss del kan påverka hur många som väljer att flytta hit och stanna kvar i kommunen, konstaterar Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå och fortsätter:

– Vi har en relativt hög medelålder i Skellefteå kommun och vi har målsättningen att bli fler och totalt sett yngre invånare. Det behövs bland annat för att säkra framtida behov inom skola, vård och omsorg – inte minst om våra äldre invånare.

Kristina Sundin Jonsson hoppas på större ökningar framöver.

– Även om den nuvarande befolkningsstatistiken visar på ganska små positiva förändringar finns det möjligheter till större ökningar framöver. Företag vill etablera sig här och de som redan finns här utvecklas och ropar efter kompetent arbetskraft. Vi bygger allt vad vi kan för att tillgodose bostadsbrist i Skellefteås centrala delar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons