Annons

Här ska kulturhuset byggas

Annons

Therese Bäckström Zidohli kulturhus

NÖJE På busstorget – mitt i centrala Skellefteå – ska det nya kulturhuset börja byggas 2017. ”Vår vision är att det ska vara ett kulturhus som vågar”, säger Therese Bäckström Zidohli.

Arbetet med det nya kulturhuset påbörjades i maj 2012 och sedan dess har frågor som vart det ska ligga, vad det ska innehålla och hur mycket det får kosta utretts.

– Det är ett stort arbete och det finns ingen mall på hur man bygger ett kulturhus. Det har tagit lite längre tid än beräknat men nu har vi enighet bland kulturverksamheterna och politikerna vilket är viktigt inför framtiden, berättar Therese Bäckström Zidohli, projektledare för Kulturhus Skellefteå.

Huset kommer att innehålla fyra kärnverksamheter i form av Museum Anna Nordlander, Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Västerbottensteatern – men ska även kunna ta emot andra evenemang och konserter.

I förslaget finns en stor gästscen med cirka 1 200 sittplatser, en ”black box” med cirka 300 sittplatser, flera flexibla lokaler, utställningsytor, biblioteksytor och verkstäder. Totalt kommer kulturhuset att omfatta cirka 12 000 kvadratmeter.

– För oss är det viktigt att det blir ett levande hus med mycket aktiviteter. Lokalerna ska vara anpassningsbara för att både möta de befintliga verksamheternas behov och utomstående som vill nyttja huset, säger Therese som även berättar att ett stort hotell i anslutning till kulturhuset finns med i förslaget.

– Ett hotell som bedriver mötesverksamhet möjliggör framförallt en långsiktig och hållbar samordning, men innebär också lägre driftskostnader för kulturhuset.

Vem ska bygga och driva hotellet?

– Det ska någon extern aktör göra och vi för dialog med flera olika.

Kulturhuset kommer att byggas på busstorget i centrala Skellefteå.

– Vi vill att det här ska bli en central mötesplats och det finns flera fördelar med placeringen. Huset hamnar nära naturliga flöden av människor och blir en central nod som ger staden ett lyft, bidrar till stadskärnan och binder ihop torget.

Var ska bussarna gå när busstorget försvinner?

– Stadsbussarna kommer fortfarande att gå vid Kanalgatan och för övriga bussar kommer det att bli en provisorisk lösning fram till att det nya resecentrumet byggs vid järnvägen. Förhoppningsvis kan arbetet med resecentrumet bli lättare nu när beslutet om kulturhuset är taget, men vi måste fortfarande vänta på att utredningen om Norrbottniabanan startas igen – så att resecentrumet inte behöver rivas när järnvägen eventuellt byggs om.

Nästa steg i kulturhus-projektet är en tävling där kommunen kommer att ta in förslag från de arkitekter som vill vara med.

– En öppen tävling möjliggör för arkitektstudenter, etablerade firmor och arkitekter från hela världen att vara med. Vår förhoppning är att få in många spännande förslag, säger Therese.

Hur ser tidsplanen ut för det fortsatta arbetet?

– Arkitekttävlingen kommer att pågå i höst, vi hoppas kunna börja bygga 2017 och att det ska stå klart 2019.

Budgeten för huset är satt till ett maxtak på 500 miljoner.

– Vi sätter stor vikt vid att bygga ett funktionellt kulturhus som går att anpassa för flera olika typer av evenemang och har tagit höjd för det i budgeten.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har godkänt förslaget om kulturhuset.

 

Artikeln publicerades ursprungligen i Megafonentidningen nr 6 2015:

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons