Annons
Baserat på pressmeddelande
Pressbild: Region Västerbotten

Dystert i besöksnäringen i länet: ”Med fog behöver vi oroa oss”

NÄRINGSLIV När länets besöksföretag beskriver hur de drabbats av pandemin tecknas en dyster bild, skriver Region Västerbotten.

Annons

Besöksföretagarna hanterar ekonomiska konsekvenser av restriktioner, stängda gränser och oro för smitta. Det ska även finnas en personlig oro och sömnlöshet, enligt de fem olika enkäter som Region Västerbotten har sammanställt under året.

Den senaste enkäten från mitten av december visar att 90 procent av 274 tillfrågade besöksföretag upplever ytterligare negativa konsekvenser sedan den förra enkäten i slutet av augusti. Nära hälften av företagen har permitterat eller sagt upp personal.

Andelen som är oroade växer. Ett tydligt budskap som förmedlas är vikten av att den lokala köpkraften riktas mot de lokala företagen. Näthandel och kunders ovilja att köpa på plats framhålls som stora hinder för verksamheterna. Att företagen anpassat och skapat säkerhet i butiker som restauranger tycks inte övervinna kundernas oro.

– Med fog behöver vi oroa oss för besöksföretagens uthållighet och förmåga till återhämtning när det vänder, berättar regionturismchef Annika Sandström.

Annons

Det är allmänt känt att många har det tufft, men Annika beskriver den är senaste sammanställningen som extra dyster. Företagarna ska redan ha gjort vad de kan.

– De har permitterat och sagt upp personal, hittat annan inkomst för sig själv och sökt de stöd som många upplever har brister i sin utformning, fortsätter Annika.

Ingen tydlig hemester-effekt

Redan när den första enkäten gick ut hade pandemins effekter slagit hårt. Nära hälften av de svarande angav att omsättningen minskat med 50 procent eller mer.

Annons

Detta har fortsatt nedåt genom hela perioden, till skillnad från andra regioner. Dessa rapporterar att bortfallet av utländska gäster under sommaren har uppvägts av att fler svenskar valt att semestra i Sverige, men det har inte synts på samma sätt här.

– Vi hade hoppats på en hemester-effekt även i Västerbotten, men i enkätsvaren efter sommaren angav bara 21 procent att de haft en ökad mängd svenskar och 54 procent att de inte alls märkte av ett ökat resande inom Sverige, berättar Annika.

– För företagen i gränsområden har stängda gränser gett extra stora konsekvenser.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från FÖRETAGSNAMN
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons