Annons
Foto: Polisen

Överlast och brott mot vilotider – nu har yrkestrafik kontrollerats: ”Solklart att kontroller behövs”

NYHETER Förra veckan genomförde polisen en nationell insats inom trafiksäkerhet, med fokus på yrkestrafik. I polisregion Nord kontrollerades 102 lastbilar samt flera trailers och släpvagnar.

Annons

Varför fokusera på yrkestrafik? Polisen skriver på sin hemsida att det bland annat görs för att öka trafiksäkerheten och möjliggöra en sund konkurrens mellan företag.

– Konkurrensen inom nyttotrafiken är hård och förare och företag försöker ibland fuska på olika sätt, berättar Jimmy Norberg, gruppchef på trafiksektionen i Jämtland.

– Exempelvis att köra för länge, vila för lite eller köra på någon annans förarkort för att öka vinsten och få fördelar i konkurrensen. Det är solklart att kontrollerna behövs.

Under veckan kontrollerade polisen bland annat lastsäkring, kör- och vilotider samt fordonens skick. Resultatet visar bland annat att den längsta dagliga körtiden var 21 timmar och 23 minuter. Många lättare fordon (upp till 3,5 ton) var överlastade.

Annons

Magnus Holmqvist, gruppchef vid trafikpolisen i Skellefteå, har deltagit i polisens koordinerade arbete i region Nord. Han håller med om att kontrollerna behövs.

– Trafiksäkerheten är en del. Det är klart att man är trött om man har kört över 21 timmar på ett dygn, och det är ofta allvarliga olyckor när tunga fordon är inblandade.

Resultat från kontrollen i polisregion Nord

  • Brister hittades hos 42 av de kontrollerade fordonen och 2 belades med körförbud.
  • 2 förare sågs köra på någon annans förarkort. Totalt rapporterades 11 förare för brott mot kör- och vilotidsreglerna. Längsta dagliga körtid var 21 timmar och 23 minuter.
  • 7 förare av fordon över 12,5 ton och 16 förare av lättare fordon rapporterades för överlast. Högsta tillåtna maximilast överskreds med 723 procent.
  • 14 fordon hindrades för fortsatt färd.
  • 19 ADR-fordon (farligt gods) kontrollerades, varav 6 brott rapporterades.
  • 18 förare rapporterades för hastighetsöverträdelser.
  • 1 förare rapporterades för olovlig körning.
  • 11 taxikontroller utfördes.
  • 11 förare fick sina körkort omhändertagna för olika hastighetsöverträdelser, kör- och vilotidsbrott samt för överlast.

Källa: Polisen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons